Home

Islam undervisningsopplegg 1 trinn

KRLE spireserie

 1. Om samlingen. Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVe-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere Avd. for lærerutdanning).. Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik
 2. trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet Dette er et undervisningsopplegg som er laget for elever på 5. trinn, og som helt sikkert passer for andre trinn også. ligger et VØL-skjema som passer inn i Leksjon 1 hvor elevene skal tenke gjennom hva de vet om Gud og Guds sendebud i Islam FØR de leser om dette
 3. Undervisningsopplegg i islam Jeg har fått sansen for bruken av powerpoint og quizer i skolen, og har laget et opplegg som er mulig å bruke for lærere på ungdomsskolen og videregående. Jeg bruker mye nettsiden Slideshare og Kahoot til å lage opplegg som interesserer elevene
 4. Kilder og kildekritikk - et undervisningsopplegg om islam på 4.trinn Noen av lærebøkene er jo gode kilder, men hva slags alternativer finnes? Dette blogginnlegget handler om hvordan bruk av flere kilder enn læreboka kan bidra til å øve opp kildekritikk når man arbeider med temaet islam på 4.trinn
 5. til nynorsk. 2. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; islam
 6. Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål. Hvert undervisningsopplegg angir også tidsbruken samt materialet som kreves for gjennomføring. Fra matematikk.org: Matematikk.org: Mini-undervisningsopplegg for 1.-4.trin

Hva skal jeg gjøre - oppgaveanalyse. Tema: Oppgaveanalyse Mål: Tolke og forstå oppgavetekst Om opplegget: Målet med opplegget er å øve elevene i å lese og tolke oppgavetekster. Opplegge passer kanskje best for 9. trinn. Deloppdrag 1 er ment som en motiverende og kanskje litt morsom start på timen, men handler også om å bevisstgjøre elevene på at vi løser oppgaver ved å «handle» Og når vi er inne på matematikk: Jeg må være så ærlig å innrømme at regnefortellinger er et av de mes krevende temaene å undervise i på 1. trinn! Noen tar det fort, men for mange er det utfordrende å klare å sette ord på matematikk i dagliglivet. De minste elevene har ikke nødvendigvis tall-og mengdeforståelse på plass Undervisningsopplegg 1-7. Undervisningsopplegg 8-10 . Forslag til årsplaner. 1.-7. trinn. Norsk. Engelsk. Naturfag og samfunnsfag. 8.-10. trinn. Norsk. Engelsk. Matematikk. Tilbake til Grunnskole Nettbrett alene har aldri lært noen noe. Mye er sagt om nettbrett i skolen de siste ukene Vi har samlet ferdige undervisningsopplegg klare til bruk i klasserommet. Her finner du aktiviteter som spørrekonkurranse om hinduisme og bingo om Midtøstenreligionene. Her er det stor variasjon, og alle forslagene har som mål å aktivisere elevene i faget

Innføring i Islam - Kittys oppgaver - Google Site

 1. På Teach With Movies finner du arbeidsdokumenter, guider og undervisningsopplegg knyttet til filmer, både fiksjon og fakta, innenfor de fleste emner. Barn på flukt (UNICEF) Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. - 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen
 2. stetimetall for de enkelte fagene elvene skal ha på 1. til 7. trinn. Kommunene som eier skolene har plikt til å gi dette timetallet til elevene, men de står fritt til å tilby flere timer. Derfor kan det variere fra sted til sted hvor mange timer elevene har i de enkelte fagene på 1. og 2. trinn
 3. Gratis undervisningsopplegg Alle oppleggene på denne siden er gratis å bruke. Dette er opplegg som vi velger å dele fordi vi ønsker å gjøre hverdagen til lærere enklere og mer sømløs
 4. 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, grunnleggende ferdigheter, leseteater, muntlige ferdigheter Har du hørt om eller tidligere brukt leseteater i klasserommet? Er du klar for et tips som kan brukes på hele barnetrinnet
 5. KRLE 1. - 4. trinn. KRLE 5. - 7. trinn. KRLE 8. - 10. trinn. Ta kontroll på pengene dine. 50 tips til å mestre hverdagen. Se opptak av sendingene. Få med deg den nye sesongen! Vil du drive med.

Fugler: Natursekken har lagd et undervisningsopplegg som handler om å studere fugler. Aktiviteter: naturfag.no har en side proppfull av ideer til forsøk, undervisningsopplegg og fakta om våren. På fredag var vi på tur med 1.trinn og vi «gikk på jakt» etter vårtegn. Målet var at alle skulle finne minst fire ulike tegn på våren Innan temaet ISLAM er det mange ukjende begrep, og mange kan blande saman kva dei står for. Å bruke tankekart trur eg kan vere med på å hjelpe elevane å strukturere lærestoffet slik det blir meir oversiktleg og at kunnskapen blir lettare å tileigne seg. Resultat Etter opplegge

Her har vi samlet eksempler på rike undervisningsopplegg for ulike trinn som ivaretar naturvitenskapelige og teknologiske praksiser og tenkemåter, dybdelæring, progresjon og grunnleggende ferdigheter. Kroppen som system. 5.-7. trinn TIL UTPRØVING. Stoff og eigenskapar. 1.-2. trinn. Studere småkryp Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen 6. trinn. Jødedom; Buddhisme; Etikk og filosofi; Hinduisme; Islam; Om Du og jeg 5-7; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside 1. -2. trinn 1. trinn: Bruk av høflighetsfraser. Dette er et eksempel på hvordan du ut ifra kompetansemål på 1. årstrinn kan utarbeide læringsmål. Eksempelet inneholder også forslag til hvordan du kan integrere grunnleggende ferdigheter - muntlig og skriftlig - samt jobbe med tilpasset opplæring og vurdering underveis

Leseplanleggeren i norskfaget. I kompetansemålene for 1.-2. trinn i Kunnskapsløftet (LK-06) heter det at elevene skal lære å trekke sammen lyder til ord. De skal vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav, og mellom talespråk og skrift. I formålet for faget heter det at norskfaget skal utvikle elevenes språkkompetanse ut fra de evner og forutsetninger den enkelte har. 7. trinn. Jødedom; Buddhisme; Etikk og filosofi; Hinduisme; Islam; Om Du og jeg 5-7; Om forfatterne; Kontakt oss; Til lærerside mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo Undervisningsopplegg og ideer til kunst og håndverksfaget. Hjem; Kompetansemål Kompetansemål etter 7.trinn; Islamsk kunst i 7.trinn. Kategori disipler og Jomfru Maria, er det overhodet ingen bilder i en moske. I likhet med Jødedommen praktiserer Islam bildeforbud. Bildeforbudet har ført til en utvikling. av fantastisk ornamentikk. Innføring i Islam Et undervisningsopplegg som er laget for elever på 5. trinn, og som helt sikkert passer for andre trinn også. Opplegget består av 4 leksjoner med tilhørende oppgaver

Kjetil Hope: Undervisningsopplegg i islam

Undervisningsopplegg 5-7: Midgar . Trinn 1-4 Elever Trinn 1-4 Lærer Trinn 1-4 Foresatt. Bruk i timen. I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt undervisningsopplegg hvilket trinn de passer. Brosjyre med oversikt over RLE-verket Vivo 1-7. Vivo 1-7 foreligger nå på alle trinn! Vivo 1-7 er utviklet til den nye læreplanen i religion Forside » 5.-7. trinn » Undervisningsopplegg » Dei store religionane. Dei store religionane. Årstrinn: 5.-7. trinn: Islam. forklare og setje dei inn i eit tokolonnenotat (vedlegg 1). Elevane skal, ved hjelp av dei same kjeldene, setje fakta om religionane inn i eit rammenotat (vedlegg 2) Pedagogiske opplegg. Filmstudieark er pedagogiske opplegg til filmer som er aktuelle å bruke i undervisningen og som skolekino. Det blir laget ark til forskjellige klassetrinn, inkludert barnehager og videregående skoler De reflekterer over hvem som har ansvar for å passe på at barn er trygge og sin egen rolle i det. De blir også kjent med FN-erklæringen om barns rettigheter. Undervisningsopplegg for 1.-2. trinn og 3. -4. trinn utviklet av Amnesty International Norge - 32 - HØSTING u EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER 1.-4. KLASSE UNDERVISNINGSOPPLEGG URTER LØVETANN Trinn: 1.-4. klasse Omfang: Valgfritt Årstid: Mars -juni Fag: Naturfag, kroppsøving, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, samfunnsfag, matematikk, nors

Kilder og kildekritikk - et undervisningsopplegg om islam

Du og jeg 1-4: 2. TRINN

 1. UNDERVISNINGSOPPLEGG, TIPS OG OPPGAVER I NORSK 1.KLASSE. Elevene på 1.trinn trenger trening i å skrive bokstavene riktig og plassere dem riktig
 2. 1. Skap forventninger Start timen med å lage en liten gåte om hvem eller hva det er du vil fram til i tegneinstruksjonen du skal bruke. Skal du jobbe med bokstaven 'o' og tegne en av Thors dronninger kan du bruke, «Hun bor i et mye større hus enn de fleste andre i Norge, og er gift med kongen»
 3. Vi i verden er Cappelen Damms KRLE-verk for 1.-4.trinn. Her finner du oppgaver til hvert kapittel i bøkene. Under hvert kapittel er det oppgavsamlinger på to nivåer. enkle oppgaver (Lett) litt vanskeligere oppgaver (Vanskelig
 4. Samfunnsfag etter 10.trinn Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er. Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 5. i-undervisningsopplegg hvilket trinn det passer best til. Velg trinn 1. til 2. trinn 3. til 4. trinn og gå videre til valg av læreplanmål. Eksempler på undervisningsopplegg
 6. Til alle foresatte på 1.trinn ved Gjøvik Skole. I forhold til nye læreplaner, har Landbruk Innlandet og 1.trinn ved Gjøvik skole vært så heldige at vi har blitt plukket ut til et samarbeidsprosjekt for å gi elevene et mer naturlig forhold til husdyr. Vi blir sponset med flere husdyr som elevene får være med å stelle i skoletiden
 7. Undervisningsopplegg som kan brukes for både mellomtrinnet og ungdomskolen. Opplegget inneholder film og oppgaver, og er utviklet av Hei Verden. Gå til undervisningsopplegg Kompetansemål. 5. - 7. trinn. Samfunnskunnskap: Diskutere formålet med FN og annet internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid,.

Undervisningsopplegg barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 biologi 1 Kjerneelementet kropp og helse «Elevene skal forstå hvordan kroppens store og små systemer virker sammen Av eksisterende undervisningsopplegg er noen generelle, og kan benyttes uavhengig av hvilken kulturproduksjon elevene skal møte. Andre er utviklet til en spesifikk produksjon. 1.-4. trinn. Undervisningsopplegg På sporjakt i Oslohistorien, 4. trinn. 10. august 2018

Islam er en av de fem verdensreligionene. Den har felles røtter med jødedommen og kristendommen, og alle tre religionene anser Abraham som sin stamfar. I dette temaet kan du lese om hva som kjennetegner islam, og hvilke fem plikter alle muslimer skal utføre i løpet av livet. Du skal lære om likheter/ulikheter med andre religioner 1.-4. trinn. Norsk; Engelsk; Natur- og samfunnsfag; KRLE; Matematikk; 5.-7. trinn; 8.-10. trinn Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå Oppgaver i sporing og skriving av tall: Den første oppgaven her, er slik at to og to spiller sammen. Elevene slår en terning og sporer det tallet som terningen viser. De har hvert ark og den som fyller en rad først har vunnet. Dette spillet kan spilles flere ganger. En fin øvelse i sporing a

Moava.org : Undervisningsopplegg

Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene, jødenes religiøse kultur og moderreligion for kristendommen. Trosprinsippene og historien til jødedommen danner hoveddelen av grunnstammen til de abrahamittiske religionene, innbefattet kristendommen og islam. Det bor flest jøder i Israel og USA i dag. I Israel lever de fleste jødene etter reglene i Toraen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn. 1. - 4. trinn. Førstehjelp 1-4. Lær deg førstehjelp og hvordan du kan redde liv. Nye Gaia. Øvelser i naturfag og samfunnsfag. Her finner ulike ulike oppgavetyper hentet fra kapitlene i grunnboken Nye Gaia 1 Her finner du 10 undervisningsopplegg, alle med en helhetlig tilnærming av undring og utforsking tilknyttet bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 8-10 trinn KRL

Undervisningsopplegg - Gyldendal Gyldenda

Oppgaver, aktiviteter og undervisningsopplegg om klima og miljø for grunnskolen. Trinn 1-2. Trinn 3-4. Trinn 5-7. Trinn 8-10. VGS. Velg et fag. Finn undervisningsopplegg. Trinn 1-2. Trinn 3-4. Trinn 5-7. Trinn 8-10. VGS. Aktuelt. Artikkel Vi bytter til Fagfornyelsen Les Mer. Artikke Undervisningsopplegg om gepard: Vi har samlet et knippe fascinerende fakta om geparden, samt noen helt enkle oppgaver knyttet til læreplan i naturfag for skoleklasser. Undervisning for barnehager Det er mulig for barnehager å få en guidet tur i Dyreparken

UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis undervisningsopplegg

 1. Alle aktiviteter, Alternativ aktivitet, Ferdige opplegg, Gratis, Lek og læring; Hvordan løse rubiks kube enkelt; F.eks: R betyr at man skal rotere høyre side med klokka, mens Ri (i = inverted) betyr at man skal rotere høyre side mot klokka
 2. Oppgavehefte undervisningsopplegg om hinduisme Dere skal jobbe sammen i grupper og løse forskjellige oppgaver for å bli bedre kjent med hinduismen som religion. Dere har to skoletimer til rådighet
 3. Trinn 8.-10. Trenger du litt inspirasjon? Vi har samlet ferdige undervisningsopplegg klare til bruk i klasserommet. Undervisningsopplegg i norsk: Fortellerteater | bokmål. Forteljarteater | nynorsk . Begrepsquiz | bokmål. Omgrepsquiz | nynorsk . Retorisk mester.
 4. 1.-4. trinn. Hva gjør Stortinget? På Stortinget jobber det mange politikere. Men hva gjør de egentlig? 17. mai og Grunnloven. 17. mai feirer vi Norges viktigste bok! Her kan du lære mer om Grunnloven. Besøk Stortinget. Skoleklasser kan komme på omvisning

Undervisningstips - Gyldendal Gyldenda

Velkommen til Under samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet.. Her finner du nyttige lenker og Test deg selv-oppgaver til hver bok og hvert kapittel Nå kan du og elevene dine bruke de digitale utgavene av Gyldendals lærebøker for 1.-10. trinn, helt gratis. GÅ TIL. Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 0164 Oslo. Postadresse: Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 OSLO Årsplan KRLE, 1. trinn 2018-2019 8 Vinterferie 9 Etikk 10 Filosofi 11 12 Hinduismen Kunne fortelle om en av hinduismens guder og gudinner Jeg vet at hinduismen har mange ulike guder. Jeg kan fortelle om Shiva, Parvati og Ganesh - 100 - HSTING u EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER 1.-4. KLASSE UNDERVISNINGSOPPLEGG MAT I FJÆRA SKJELL OG SNEGLER Trinn: 1.-4. klasse Omfang: Valgfritt Årstid: April-oktober (hele året) Fag: Naturfag, samfunnsfag, matematikk, mat og helse, kunst og håndverk, nors

Undervisningsopplegg 1.-7. klasse: Uttrykke egne meninger og ønsker Trinn: Barnetrinn 1.-7. klasse Tidsramme: ca. 6 undervisningstimer Dette eksemplet viser hvordan elever kan øve på å uttrykke egne ønsker og meninger skriftlig. Det forutsettes at elevene har skrevet fortellinger tidligere. Laget av Nasjonalt senter for flerkulturell. 3. - 4. Trinn. Whyzo gir deg tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn. Du finner tverrfaglige opplegg som legger til rette for undring, problemløsning og samskaping Tema: Islam. Mål: Eleven skal kunne fakta om islam og om de fem søylene. Innhold: Tekster, oppgaver, ordlistе, lenker. Trinn: passer for barne- og mellomtrinnet. Casharka: Islaam. Yoolka: Ardeydu waa in ay xaqiiqda ka sheegi karaan diinta islaamka iyo shanta. Aarkaanulislaam

Ferdige undervisningsopplegg i KRLE - Aschehoug Univer

Tema: Familie og søsken, Filosofi og etikk, Fremtidshåp og drømmer, Identitet, Media, Oppvekst/familie, Politikk og samfunn, Rasisme/diskriminering, Respekt. Undervisningsopplegg for 5.-7. trinn, 90 minutter Samarbeid mellom FRYKT SINNE TRISTHET. 2 FØLELSER OM PROSJEKTET Dramaserien om følelsene sint, trist og redd er et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og NRK Super. Målet er å gi barn og unge inspirasjon o

Lærerbloggen: Undervisningsopplegg

Whyzo gir deg tilgang til 150 undervisningsopplegg for 1. - 10. trinn. Du finner tverrfaglige opplegg som legger til rette for undring, problemløsning og samskaping En læremiddelpakke med ferdige undervisningsopplegg for 1.- 4. trinn i samfunnsfag og naturfag, med koblinger til KRLE, norsk, engelsk og matematikk. Læremidlene er tilpasset ny læreplan. Her får du fleksible og interaktive opplegg som legger opp til dypere læring gjennom kollektiv deltagelse for elevene, samarbeid og fokus på sentrale. Undervisningsopplegg i naturfag 7. trinn. Kompetansemål i naturfag, etter 7. trinn, kropp og helse; samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler; Undervisningsopplegg 1: Rus Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin/brett med tilgang til Internet

• kunne bpte veskrive noen viktige begrep innenfor islam og kristendom. Trinn: 2 til 7. klasse. Beskrivelse: Vi har også tatt med noen gode eksempler for undervisningsopplegg fra andre skoler som egner seg til elever i ungdomsskolealder. Opplegget passer for 1. - 7. trinn Det er bare en uke igjen til 17. mai, og på 1. og 2. trinn er vi i full sving med å lage pynt til scene og klasserom. Her kommer et opplegg som fungerte veldig bra for alle barna, med kjempeflott resultat: Steg 1: Alle barna får 8 røde strimler papir, 8 hvite strimler papir og to biter papp til å tegne og klippe ut sirkel Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere

1. til 2. trinn - Udi

Undervisningsopplegg Tuan Ek

Undervisningsopplegget er laget for 8. - 10. trinn og vgs. Vi anbefaler også å kombinere med oppgavene i vårt undervisningsopplegg om barneekteskap - som er en av de største hindringene for skolegang, frihet og likestilling for jenter - og for utvikling i fattige land Matematikk 2 fjernundervisning (1.-7. trinn) Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning. Studiet passer for deg som har det gamle grunnkurset i lærerutdanningen på enten 15 eller 30 studiepoeng - strukturerte undervisningsopplegg som er tilrettelagt for tverrfaglighet og dybdelæring - oppgaver som vektlegger lek og kreativitet, men også refleksjon og kritisk tenking. Møt Fagfornyelsen med Samfunnsfag 1-4 fra Cappelen Damm! 3. og 4. trinn kommer i 2021. Samfunnsfag 1-4 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjenest I søkeresultatet er det antydet på hvert enkelt undervisningsopplegg hvilket trinn de passer best til. Hvis du trenger et avbrekk i timen eller kanskje repetere et emne, er mini-undervisningsopplegg helt ypperlig! Kjennetegnet ved mini-undervisningsopplegg er at det ikke tar mer enn 15 minutter å gjennomføre. 1. - 4 Å skrive brev. Tekstanalyse. Vis i tekste

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn. 1. - 4. trinn. FBU. Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger. Målemesteren. Her kan du øve på ulike måleenheter som vekt, volum, tid og penger. Mattemester'n Hei alle sammen. Den siste måneden med hjemmeskole og pandemi har stilt nye krav til alle. Jeg har ville ventet litt med å legge ut noen undervisningstips både fordi det har vært lagt ut veldig mange fine undervisningsopplegg på facebookgrupper og andre steder hvor lærere kommuniserer, men også fordi jeg ville teste ut hva som fungerte 1.trinn har lært om en kjent kunstner som heter Pablo Picasso. Han malte noen rare bilder, blant annet av kjæresten sin, med masse firkanter og trekanter og sirkler. Noen av bildene må man se veldig godt på for å skjønne hva det egentlig skal forestille

Undervisning 2. trinn I samarbeid med skolehelsetjenestene i Bærum og Stavanger har jeg utviklet dette 2-timers undervisningsopplegget for 2. trinn. Silje Ramsland Aasekjær ved Madla Helsestasjon i Stavanger laget et undervisningsopplegg for gjennomføring på sin skole, basert på Grønne tanker - glade barn 1. og 2. trinn er førsteprioritet i lese- og skriveveiledernes arbeid, dvs med 6-8 uketimer på hvert trinn. Arbeidet kan knyttes til alle tre basisferdighetene, muntlig språk, skriving og lesing. Prioriterte arbeidsmåter spesielt for 1. trinn Planen prøver å ivareta en god sammenheng i aktivitetene knyttet til det muntlige språket Prosjektoppgave undervisningsopplegg: Undervisningsopplegg 6. trinn. Forebyggende arbeid mot nettmobbing. Mål for timen: Jeg vet hvordan jeg skal opptre varsomt på nett. Planlagt etter MAKVISE- modellen. Motivasjon: Vise en video helt i starten av timen: ligger under som en lenke Undervisningsopplegget er beregnet til å dekke en 2x45 minutters økt og er delt opp i tre ulike trinn. Undervisningsopplegget legger opp til både selvstendig elevarbeid og lærerstyrt fellesundervisning, men det er også mulighet for at elevene kan arbeide seg gjennom trinnene helt på egenhånd Elevene skriver i alle fag — hovedsakelig sakprosa. I tillegg forholder de seg til en mengde sakprosatekster, særlig i form av lærebøker. Men selv om elevene både er brukere og produsenter av sakprosa, har den funksjonelle sakprosaen hatt liten plass i opplæringen. Noen eksempler fra ungdomstrinnet viser hvordan lærere i alle fag kan arbeide mer strukturert med sakprosaskriving

Hovedmeny. Kaleido 1-4. Tilbake; Trinn 3; Tilbake; Les og skriv fortelling; Tilbak Det er bred politisk enighet om at velferdsstaten skal bestå og videreføres i Norge. Perspektivmeldingen 2013 peker imidlertid på en del utfordringer velferdsstaten står overfor. Bruk informasjonen fra trinn 1 og kildene som du kommer til når du klikker på ordskyen under til å besvare oppgavene Kenguru 1.-3. trinn Til læreren Kenguruoppgaver for elever på 1. - 3. trinn . Flere land som deltar i den internasjonale konkurransen tilbyr et oppgavesett for de yngste elevene i grunnskolen. Vi har pr. i dag ikke dette tilbudet i Norge. I løpet av de siste årene har vi fått flere forespørsler om det finnes enklere oppgaver slik at. Matematikk 1 fjernundervisning (1.-7. trinn) MOOC. Studiet er 100% nettbasert uten samlinger, men det legges opp til noe gruppearbeid og diskusjon over nett. Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 sp, i Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 (GLU) og grunnkurs i matematikk, 30 sp fra Allmennlærerutdanning (ALU)

Her kan du abonnere på undervisningsopplegg og diverse annet nyttig (mer kommer). Du velger akkurat det du trenger, når du trenger det, og får umiddelbart tilgang. Enkelt og fleksibelt! Abonnement varer i ett år fra betalingsdato dersom ikke annet er spesifisert. Etter fullført betaling får du umiddelbart tilgang til oppleggene på din side 2. trinn Velg kapittel 1 1 Skolen 2 2 Sansene 3 3 Kjæledyr 4 4 Følelser 5 5 Bukker og prinsesser 6 6 Være sammen 7 7 Årstider 8 8 God natt 9 9 Meninger 10 10 Store dager 11 11 På biblioteket 12 12 Mysteriet løse Aktiviteter som støtter kompetansemålene i svømming etter 4.-, 7.- og 10. trinn, samt undervisningsopplegg. Øvelser i den obligatoriske ferdighetsprøven er satt inn sammen med andre aktiviteter som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig Ressurshefte - Nidaros bispedømme Undervisningsopplegg for 10.trinn 5 3. Refleksjon / bearbeiding av presentert stoff 4. Fordypning 1. Aktivitet med fokus på betydningen av gode medhjelpere Mål Se betydningen av å lytte til og få støtte fra andre. Materiell Bind for øynene Etapper 1

 • Axa schadenmeldung pdf.
 • Hva sjekkes på eu kontroll 2017.
 • Pilot forsvaret.
 • Engelsk godteri på nett.
 • Dagbladet app.
 • Hodeplagg vinter.
 • Terrassenüberdachung baugenehmigung hessen.
 • Forum starten op internet.
 • Hafrsfjord postnummer.
 • Oscars 2018 vinnere.
 • Bmw sa open golf.
 • Barnevogn liten bil.
 • Lalandia rødby åbningstider.
 • Festschrift warburger oktoberwoche.
 • Malwarebytes free windows.
 • Omelett uten melk.
 • Monatsticket düsseldorf.
 • Stamina mjøndalen.
 • Planøkonomi og markedsøkonomi.
 • Halvmaraton løp.
 • Tyske banneord.
 • Prüfungsamt htw dresden.
 • Leie flyttebil bergen.
 • Madagaskar mat.
 • Utøya film skuespillere.
 • Zoo frankfurt online ticket.
 • Spider man the amazing.
 • Ferdinand offenburg.
 • Sv menden turnen.
 • Immo jenbach.
 • Engangsbeger med lokk.
 • Tilbud vaskemaskin og tørketrommel.
 • 1303s.
 • Morbus fabry ernährung.
 • Sharpie tusj hvit.
 • Elkem solar porsgrunn.
 • Stuttgart kultur magazin.
 • Harvard business school masters programs.
 • Telia logo.
 • Derivative sinus hyperbolicus.
 • Martina hansen parkering.