Home

Dans kroppsøving

Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Stafett-leik der ein trenar på å lese diagram og finne ord/symbo Dansen har fulgt oss siden tidenes morgen og forekommer hos alle folkeslag. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Søk. Kroppsøving. Dans. EMNE. Dans. Dans forbinder vi med rytmer og regelbundne kroppsbevegelser. Dansen har fulgt oss siden tidenes morgen. Kreativ dans blir også kalt skapende dans. Det som kjennetegner undervisning i kreativ dans i forholdet til arbeidet med dansesjangere som for eksempel folkedans, jazzdans og selskapsdans, er at læreren gir elevane oppgaver som krever at de utforsker ulike bevegelsesmuligheter og bruker materialet til å skape sine egne danser Dans kan være alt fra en sosial aktivitet til en treningsform. Vi har individuell dans som ballett, aerobic og hip hop, og vi har ulike pardanser som swing, salsa og vals. I skolen får du mulighet til å prøve danser du kanskje ikke har kjennskap til, eller du får mulighet til å øve deg i danser som du allerede har prøvd tidligere

At det siden 1960 har stått i læreplanen for kroppsøving at elevene skal lære å lage egne danser, synes å være en godt bevart hemmelighet. Kan du huske at du noen gang lærte om dans, utover noen steg i swing og folkedans? - Det er et gap mellom det som står i læreplanen og det som skjer i praksis Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) Gjelder fra: 01.08.2015 Gjelder til: 31.07.2022 UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i kroppsøving (KRO1-03) Gjelder fra: 01.08.2012 Gjelder til: 31.07.201 Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Aktivitetskassen. Foreslå aktivitet Om Aktivitetskassen. Din verktøykasse for Kreativ dans 1. Skriv ut. Målgruppe. 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn VGO Bevegelsesmilj. Kroppsøvingsfaget skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og gi et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede. Du skal utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer, og tilegne deg kunnskap om trening, livsstil og helse Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving - Enkeltøvelser og ferdige undervisningsopplegg i kroppsøving - Frigjør verdifull tid

Aktivitetskassen Din verktøykasse for kroppsøving og

Dans forbinder vi med rytmer og regelbundne kroppsbevegelser. Dansen har fulgt oss siden tidenes morgen og forekommer hos alle folkeslag, til og med i dyreverdenen. Den kan være både enkel og fysisk krevende og kan gjerne være et uttrykk for fellesskap og samhold 10-ukers treningsprogram, Alle aktiviteter, Ballaktivitet, Ferdige opplegg, Lek og læring, Leker/stafetter, Musikk/dans; 10 ukers treningsprogram - Uke 1; Klapp høyre hånda på venstre ben, venstre hånd på venstre ben mens du tar runden: Jeg heter Arild Kreativ dans må bli obligatorisk i faglærerutdanning i kroppsøving og musikk, skriver forfatterne av dette innlegget. Illustrasjon: Pixabay «Det som uansett er sikkert, er at lærere uten kompetanse i å undervise kreativ dans, har enda mindre forutsetning for å vurdere det.

Kroppsøving - Dans - NDL

trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar; Eksempel - skriving i kroppsøving. Eksempler - regning i kroppsøving. Eksempler - lesing i kroppsøving. Vis flere. Ressurser for alle fag. Fagfornyelsen - nye læreplaner 2020 Og hva er vel ikke mer naturlig for disse guttene enn å lage en dans som en hylles... Skip navigation Sign in. Search. Dans: Kroppsøving på VG3 Lambertseter Videregående skole.. Behov for synonymer til DANS for å løse et kryssord? Dans har 768 treff. Vi har også synonym til reel, sport og britisk dans Kroppsøving gir rom for kroppsleg læring gjennom leik og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar. Kroppsleg læring handlar om allsidig motorisk læring, utvikling av kroppsmedvit og stimulering til bevegelsesglede

Kroppsøving - Kreativ dans - NDL

I kroppsøving skal elevene løse utfordringer og oppgaver i et mangfoldig læringsfellesskap. Faget skal også utfordre motet deres til å tøye egne grenser. Leik, friluftsliv, dans, svømming, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter er en del av den felles danningen og identitetsskapingen i samfunnet Kroppsøving og læreplan bygging s. 4 Kompetansemål etter 10. trinn s. 5 Vurdering s. 6 Basketball s. 7 Volleyball s. 9 Fotball s. 12 Dans s. 13 Turn s. 15 Friidrett s. 17 Svømming s. 18 Friluftsliv s. 20 Grunntrening - Spenst s. 22 - Bevegelighet s. 23 - Utholdenhet s. 2 Kroppsøving 2011 - kreativ dans - Fotballkamp hennipenni1000. Loading Kroppsøving - Duration: 1:06. Veronica Tonning Simonsen 500 views. 1:06. Jan Teigen og Anita Skorgan.

Kroppsøving - Ulike typer dans - NDL

Dette lærer du på faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil gi deg en av de sterkeste lærerkompetansene i dette fagfeltet i Norge. Du utvikler egenferdighet og forståelser innen et bredt utvalg av idretter, alternative bevegelseskulturer, lek, dans og friluftsliv Kroppsøving er det eneste faget som tar hensyn til individuelle forutsetninger ved karaktersetting. det er imidlertid viktig å presisere at det er helt spesielle retningslinjer for denne praksisen. de fleste elever vi derfor bli vurdert i forhold til elevmassen og det som er normalt for alderstrinnet Kroppsøving har gjennom hele sin historie speilet samfunnsutviklingen, og det har hele tiden vært diskutert hva som bør kjennetegne faget. Faget har fra begynnelsen av dratt veksler på antikkens gymnastikk og idretter. Det har blant annet tatt opp i seg dannings-mottoet «en sunn sjel i et sunt legeme» og hentet impulser fra antikkens idretter som ballspill, friidrett, dans, svømming og. Brukere som har lastet ned Oppvarmingsprogram for dans, har også lastet ned . Kroppsøving Kroppsøving er ikke valgfag, det er et fag alle må ha. Her skal elevene lære å bruke kroppen, lære teknikker av ymse slag, blant annet å svømme, lære hygiene, men også inspireres til fri kroppslig utfoldelse, dans, idrett, friluftsliv osv. Eller glede ved å bevege seg,.

Kompetansemål i kroppsøving etter 10. trinn. Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar eit breitt utval av idrettar, dansar og alternative rørsleaktivitetar. Det skal leggjast vekt på rørsleleik, og på skapande og utøvande aktivitet tilpassa føresetnadene hos elevane Dans fra ulike kulturer - Kroppsøving - #NDLA - http://j.mp/1cysF2 TL-dansen Bevegelses-alfabetet Utfordring 90-graderen Planken Hinderløype Kortstokk-trening dag 1 Stjernehopp aktivitetsplan tIL hjemmeundervisning i kroppsøving UKE 2 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Move it Stein, saks, papir-opphopp Just dance Inn til midten Spagaten Yoga Utfordring Løp rundt bygningen 10 ganger 90-graderen Dorulldage

Slik ble det mindre flaut å danse i kroppsøvingstime

Generell idrettsfaglitteratur Kroppsøving Vg1, Vg2, og Vg3 Idrettsfag Vg1 / Vg2 / Vg3 . Norsk som andrespråk Min norsk Min norsk Smart Øving A1 til B1 Formgivingsfag SF Musikk, dans, drama SF. I kroppsøving er samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar og naturferdsel vesentlege trekk ved kompetansen i faget. Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving. Innsats i kroppsøving inneber at eleven prøver å løyse faglege utfordringar etter beste evne utan å gi opp, vise Kroppsøving er en sosial og faglig læringsarena der elevene skal lære å bruke kroppen gjennom sentrale områder som lek, idrett, dans, svømming og friluftsliv, ved å oppleve mestring, fair play og inspirasjon i aktivitet sammen med andre (1-3) Fra i høst av er eksamen i kroppsøving muntlig-praktisk. Jeg har aldri før hatt en muntlig-praktisk eksamen, men bare ordet praktisk i sammenheng med kroppsøving og eksamen fikk meg til å grøsse. Nettopp fordi at eksamensformen er så pass ny, har det vært veldig vanskelig å få informasjon om faget

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 1. TRINN, 2018/2019 Faglærer: Kaia Bøen Jæger og Inger-Alice Breistein MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING A • U • G • leker/ • S som å krype, gå, springe, hinke, E P T •Leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra • Samhandle med andre i ulik - I en perfekt verden burde kroppsøving inneholdt mer av grunnleggende og elementær undervisning i dans, turn og kampsport. Det vil øke den motoriske ferdighetsutviklingen. Så kan man gjerne supplere med ballidretter, men det er for mye av det i dag, sier Patrik Korendijk. Foto: Jarle Aaslan

Aktivitetskassen | Din verktøykasse for kroppsøving og

Læreplan i kroppsøving (KRO1-03) - Udi

En rekke mastergradsprosjekter som tar for seg aspekter ved kroppsøvingsfaget, viser eksempler på at praksis står i kontrast til fagets formål og læreplan. Kroppsøving fremtrer som et «tregt sosial felt» der aktivitet i seg selv blir oppfattet som fagets innhold, og der rammene blir oppfattet som et hinder for å arbeide inkluderende. Samtidig ser man at ny kunnskap åpner en rekke. Studiet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen Klassisk indisk dans er eit samleomgrep for ulike indiske danseformer med opphav i natya, heilage musikalske framføringar innan hinduismen.Teorien bak dansen kan sporast tilbake til verket Natyasjastra frå 300-talet f.Kr. Dansane har typisk visse fastlagde talande auge- og handrørsler som bidreg til å fortelja ei forteljing, faste kostyme og gjerne også faste rollar Kroppsøving errespekteit sentraltnaturenfag for å stimulere til livslang bevegelsesglede og til ein fysisk aktiv livsstil ut frå eigne føresetnader. utfordre motet deira til å tøye eigne grenser. Leik, friluftsliv, dans, symjing, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga. I denne artikkelen undersøkes forhold mellom faglærerutdanning, læreplan og kroppsøvingslæreres praksis, for dans som aktivitet i kroppsøvingsfaget. I Kunnskapsløftets læreplan for kroppsøving er dans et sentralt område, samtidig som nyere forskning viser at dans har en svak posisjon i læreres undervisningspraksis

Kreativ dans 1 Aktivitetskasse

Askeladden På Nye Eventyr | Den kulturelle skolesekken BERGEN

Kroppsøving - NDL

 1. Kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv ; Innhold Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Det legges vekt på undervisningskompetanse i bevegelsesaktiviteter, idrett, friluftsliv, leik og dans, samt tidsaktuelle bevegelsesformer i barne - og ungdomskultur
 2. Kroppsøving: Erling Vinje. Et progressivt og detaljert undervisningsopplegg for barnetrinnet. Gøy i gymsal og mer gøy i gymsal. Nors turn og gymnstaikkforbund ; Eksperimentere med kroppslig utrykk og danse enkle danser fra ulike kulturer . Læringsmål. Aerobic, linedans Kjenne til danser fra egne kulturer Lage egen dans Delta i.
 3. g/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen
 4. Vurdering i musikk og kroppsøving - danseprosjektet - våren 2018 Oppgave: Gruppearbeid - dans/ koreografi/ koordinasjon/ samarbeid Elev: Måloppnåelse: Lav: Middels: Høy: Prosessen dansene. Samarbeid Holdninger Trene på og utøve danser fra ungdomskulturen og andre kulturer Skape dans og delta i danser som andre har laget sammen me
 5. Under tittelen «Kroppsøving: Hva om vi tok bort alt press på å være god i idrett?» presenteres en artikkel på forskning.no der det tas utgangspunkt i at «Fagfolk er uenige om hvordan læreplanen i kroppsøving skal tolkes».. Journalisten følger opp dette med å stille spørsmål om hva det egentlig betyr at elevene skal lære seg å «praktisere treningsmetoder for å forbedre.

A playlist featuring Deep Purple, Michael Jackson, Giacomo Puccini, and other Elevene kan for eksempel få i oppgave å velge seg ut en dans fra YouTube, som de skal øve på, Det finnes mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving I disse koronatider må vi også i kroppsøving tenke alternativt. Kjersti Mordal Moen professor, høgskolen i innlandet Kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv; Innhold Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1-7 i grunnskolen. Det legges vekt på kroppsøving som en del av begynneropplæringen i skolen og på at faget har et særlig ansvar for allsidig kroppslig læring og opplevelse

Parallelløp - Kroppsøving - NDLA

Gymtroll - Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving

 1. Tone Pernille Østern Professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans, fagseksjonsleder Kunstfag, kroppsøving og idrett 73598154 97732771 tone.pernille.ostern@ntnu.no Institutt for lærerutdannin
 2. Kroppsøving på ungdomstrinnet i grunnskolen skal først og fremst være et aktivitetsfag hvor måten å arbeide på er knyttet til fysisk aktivitet. Sprek er praktisk rettet, og legger vekt på at kroppsøvingsfaget skal gi elevene gode opplevelser gjennom idrett, dans og friluftsliv
 3. BS Undervisning AS • Postboks 24 Alnabru • 0614 OSLO • Telefon: 23242050 • E-post Webredaktør: Tina Marie Rydland Andresen | Ansv. redaktør: Olav Halvorse
 4. Dans i kroppsøving - Playlist. 4 videos Play all Nettundervisning og åpne ressurser - Playlist. 10 videos Play all #Heimefra - Playlist. 6 videos Play.
 5. Kroppsøving: Tema dans. Korgen sentralskole står ennå ovenfor store utfordringer på husfronten. Dette gjelder også for kroppsøvingsfaget. På Korgen samfunnshus fikk de nylig hjelp til danseundervisning fra Tip Toe Dansestudio
 6. Særskilte regler vil gjelde for dans og kroppsøving. Trafikklysmodellen . Føresette Helsetenesta Informasjon om koronavirus Eksamen . Kunstutstilling på Langhaugen 22.11.2019. Kunstklassen holder salgsutstilling i Aula. Hjelp Moldova 01.11.2019. Pengene som samles inn.

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - Dans - NDL

Musikk/dans Arkiver - Ressursbank og undervisningsopplegg

Vurdering i kreativ dans i grunnopplæringe

 1. st lese på de etterpå til eksamen
 2. Bachelorstudiet gir kunnskap om blant annet fysisk aktiv læring, friluftsliv, trening, didaktikk og pedagogikk. Du får undervisningskompetanse i kroppsøving og idrettsfag opp til og med videregående skole og folkehøgskole
 3. Studiet skal gi deg solid pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse for å kunne undervise ut fra gjeldende lærerplan i kroppsøving. Du vil også tilegne seg kompetanse innenfor et bredt utvalg av individuelle aktiviteter, lag- og ballaktiviteter, alternative bevegelsesaktiviteter, dans og friluftsliv

dans - Store norske leksiko

 1. Kroppsøving utgjør 168 årstimer (VG1: 56 VG2: Del 1 er praktisk, og du velger mellom dans, basketball, fotball og innebandy når du melder deg opp til eksamen. Del to er også praktisk, og består av basistrening. Del 3 er teoretisk, og du får en oppgave knyttet til et hovedområde i faget.
 2. Det synes å være allmenn enighet om at barn, også i kroppsøving, går på skolen for å lære. Hva som skal læres, og hvem som lærer, er spørsmål mange er opptatt av. Forskere som Larsson, Fragell og Redelius tar nettopp opp at elever i kroppsøving tilbys svært ulike betingelser for å lære
 3. Dette heftet er til deg som skal undervise i faget kroppsøving i en klasse hvor det også er en elev som er synshemmet. I heftet vil du finne ideer, fagstoff og forhåpentlig inspirasjon til å videreutvikle dine egne opplegg og øvelser - slik at den eleven som er synshemmet, kan få svette og trives sammen med de andre i klassen
 4. Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun
 5. ton, svøm
 6. aret 10-11.11.08 på Sundvolden. Fagplanen er ment som en rammeplan. Det vil si at hver enkelt skole må lage sine egne årsplaner og årshjul utfra skolenes egenart, og lærernes kompetanse
 7. Faget kroppsøving for grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn skal kvalifisere for undervisning i kroppsøving frå 5. trinn og ut grunnskulen. Undervisninga i faget skal vere integrert, forskingsbasert og profesjonsorientert. Den tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag og skal vere knytt til praksisfeltet

Ferdige opplegg Arkiver - Ressursbank og

Kroppsøving; Musikk; Roskva Andersen gir en workshop basert på lekende danse- og bevegelsesoppgaver. Fokuset ligger på konsentrasjon, koordinasjon, kvaliteter, samarbeid og bevegelsesglede. Elevene er delaktige i å utvikle bevegelsesmateriale ut fra egne forutsetninger. Workshop: 45min, maks 30 eleve Finn Kroppsøving Egentreningsrapport på Studienett.no. Les materialer med sjanger Kroppsøving Egentreningsrapport til inspirasjon Denne nettsiden formidler et mangfold av programmer og tilbud i Den Kulturelle Skolesekken ut til skolene i Bergen. Det er aktørene og de som tilbyr som selv legger ut informasjonen Nå får du fornøyd-garanti på alle nye læreverk til fagfornyelsen fra Fagbokforlaget. Fornøyd eller pengene tilbake! Garantien gjelder også når du handler disse gjennom BS Undervisning Kroppsøving blir redusert til «fysisk aktivitet» - debatten uteblir Elevenes rett til kroppslig læring kan bli erstattet av pliktige fysiske aktivitetstiltak i skolen - det vil si tiltak som har snevrere mål enn det tradisjonelle kroppsøvingsfaget

Dans - Wikipedi

 1. Om læreverket Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20) Gymnos kommer i ny utgave til fornyelsen av kunnskapsløftet 2020 (LK20). Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner
 2. Kroppsøving bør tilpasses alle elever. Debattinnlegg: Elever som viser gode idrettslige ferdigheter, fysisk form og gode holdninger premieres med gode karakterer. Om dans eller alternative bevegelsesaktiviteter hadde tilnærmet monopol på undervisningsinnholdet i faget.
 3. Kroppsøving, friluftsliv, ulike idrettar, motorikk, dans og leik er nokre av fleire tema i årsstudiet i idrett
 4. g blitt satt tydeligere på dagsorden. Fra forskningshold har det blitt hevdet at det er et gap mellom den formelle (skrevne) læreplanen og praksis (den praktiserte læreplanen). Vi har derfor spurt elevene om hva de selv mener at de lærer i kroppsøving
 5. Faget kroppsøving for grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn skal kvalifisere for undervisning i kroppsøving i dei første sju trinna i grunnskulen. Undervisninga i faget skal vere integrert, forskingsbasert og profesjonsorientert. Den tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag og skal vere knytt til praksisfeltet
Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og

Dans Aktivitetskassen Side

Om læreverket Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13) Sist i boka er det en innføring i mange kjente idrettesaktiviteter, dans og friluftsliv. Til Gymnos er det tilhørende elev- og lærerressurser som blant annet inneholder en digital treningsplanlegger,. Emnet er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett, svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen 2000-2003: Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, med undervisning Førskolelærerutdanningen (fysisk fostring), årsstudiet i kroppsøving og PPU (dans, sansemotorikk, friluftsliv, idrett, helse og samfunn, idrettspedagogikk og didaktikk). 1997-2000: Høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfol

Fagets egenart - Udi

Læreplan i kroppsøving Læreplankode: KRO1-03 Side 2 av 8 Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggjande hos mennesket og fysisk aktivitet er viktig for å fremje god helse. Rørslekultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv er ein. Kroppsøving 5-10 KROPPSØVING 5-10 Koder til bruk for admini-strasjonen: Emnekategorier Kategorier merket med gult blir publisert i emnebeskrivelsen på nett dans, idrett og andre bevegelsesaktivitetar, og gjera seg nytta av dette i undervisning i kroppsøving kan utforska eigne kroppslege uttrykk og leie skapande prosessar ko torsdag 26.3.2020 Dagens tema: Følelser Serienavn episodetittel/tema tid fag trinn 1-2.klasse 09:00:00-09:03:18 Intro/sang/dans BliMe 2018-dans 03:18 Kroppsøving 1-2.klasse 09:03:18-09:19:05 Lesekorpset Bokstaven D 15:47 Norsk 1-2.klass Emnet er ei innføring i det å vere lærar i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskulen. Det vert lagt vekt på undervisningskompetanse i idretts- og rørsleaktivitetar, friluftsliv, leik og dans, samt tidsaktuelle rørsleformer i barne- og ungdomskultur. Kunnskap om korleis kroppsøving bidreg til elevane si heilheitlege utvikling, står sentralt Det tek utgangspunkt i kroppsøving som eit allmenndannande fag med særleg ansvar for allsidig kroppsleg utvikling og varierte kroppslige erfaringar, oppleving og læring. Sentralt ligg utvikling av undervisningskompetanse i rørsleaktivitetar som idrett, friluftsliv, leik og dans, samt tidsaktuelle og tradisjonelle rørsleformer for i barne- og ungdomskultur

Læreplan i kroppsøving (KRO1-04) - Udi

Kroppsøving gir rom for kroppslig læring gjennom lek og øving i friluftsliv, dans, idrettsaktiviteter og andre bevegelsesaktiviteter. Sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i kjerneelementet. grunnleggende og sammensatte bevegelser Kroppsøving. Kroppsøvingstimene skal inspirere til bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil. Lars ville øve på dans i forkant. En klasse på videregående skole hadde volleyball på planen i november. I desember var det dans i forkant av juleballet Kroppsøving - BlimE-dansen 2019 - NDLA. BlimE-dansen tok skikkelig av i 2019. Både barn og voksne lot seg inspirere til å danse til låta med det viktige budskapet Mer enn god nok. BlimE-dansen tok skikkelig av i 2019

Kroppsøving er blant de best likte fagene på grunnskolen. I en studie, publisert i 2018 og ledet av Kjersti Mordal Moen, Av de seks andre kompetansemålene er to knyttet direkte til svømming, ett spesifikt til dans, ett til fair play og de to siste til livberging 7. trinn - kroppsøving - kreativ dans download Report Comment I formålet for kroppsøving heiter det at det «sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjer kroppsøvinga til ein viktig arena for å fremje fair play og respekt for kvarandre». Saman med rørsleleik, allsidig idrett, dans, symjedugleik og friluftsliv blir fair play omtala som sentralt i faget

Dans: Kroppsøving på VG3 - YouTub

Dans er både en sport, en kunstform og en sosial begivenhet. Det finnes utallige forskjellige former, men felles for alle er at man beveger kroppen, vanligvis til musikk. De fleste anser dans som en fritidsaktivitet, selskapelighet, en sosial møteplass eller sport.. Kroppsøving Vg3, er tilrettelagt for alle som ønsker å skaffe seg gode teorikunnskaper i kroppsøving. Bøker. Meld meg på. Beskrivelse. Kurset gir teoretiske ferdigheter innen idrett, dans, friluftsliv, trening og livsstil. Viktige emner som blir behandlet er personlig trening, helsefremmende livsstil og verdien av fysisk aktivitet,. Fakta om dans Kroppsøving En fagtekst om dans som aktivitet. Inneholder beskrivelse, historie, utbredelse, dans i nærmiljøet (Trondheim), helse- og treningsteori, skader, bilder og kilder

 • Galaxy cheerleading.
 • Hvit klump i ganen.
 • Toner til printer.
 • Tråkke i salaten opprinnelse.
 • Liten vedovn med glass.
 • Bygningsingeniør utdanning.
 • Veganere i danmark statistik.
 • De tvende fyr.
 • Hvorfor varmes og avkjøles landjorda raskere enn havet?.
 • Anna lewandowska instagram.
 • Gold oder platin kaufen.
 • Gullfisk i bolle.
 • Idgaf lyrics.
 • Søl rødalge.
 • Gi et par eksempler på råvareorientert industri.
 • Treverk bad.
 • Sanibel 3001 waschtisch preis.
 • Megafit dresden preise.
 • Cecilia samartin drømmehjerte.
 • Impression soleil couchant.
 • Friganer.
 • Wein krefeld.
 • Ut i vår hage 2.
 • Wirbelgleiten übungen physio.
 • Konstantledd andregradsfunksjon.
 • Blodspor prezi.
 • 3 retters gourmet middag oppskrift.
 • Lederhosen herre.
 • Varm pipe.
 • Bügelperlen ablösen.
 • Enchante 2 oppgaver fasit.
 • Jotunheimen norrøn.
 • Tøye ut lår.
 • Skifer fliser vegg.
 • Kemisk kastrering hund beteende.
 • Peru flag.
 • Polaris 6x6 800 big boss.
 • Kinesisk valuta till svensk.
 • Kia stonic pdf.
 • Mma köln.
 • Conjugacion verbo savoir.