Home

Fylkesutvalget hordaland

Fylkesutvalget vil gi Kvitsøy lov til å vokse – NRK

Politisk organisering - Hordaland fylkeskommun

Fylkestinget i Hordaland har 57 medlemer, og er det øvste politiske organet i fylkeskommunen. Anne Gine Hestetun (A) er fylkesordførar. Pål Kårbø (KrF) er fylkesvaraordførar. Publisert 25.02.2016, 13:30 Endra 13.08.2019, 10:32 Fylkestinget har ansvar. Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest.. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner NTL har i tillegg til landsforeninger, foreninger og avdelinger også fylkesutvalg i endel av landets fylker: Nordland, Trøndelag, Vestland, Rogaland, Vestfold og Telemark og Oslo. Fylkesutvalget er et fellesorgan for forbundets medlemmer i ett eller flere fylker. De skal være et bindeledd mellom de lokale avdelinger/foreninger for å styrke NTLs faglige, organisatoriske og politiske. Dei viktigaste nyheitene og beste historiene frå NRK Vestland

Fylkesutvalg, arbeidsutvalget for fylkestinget. Fram til 1919 het det amtsutvalg. Fylkesutvalget velges blant fylkestingets medlemmer for valgperioden. Utvalget ledes av fylkesordføreren. Det har minst fem medlemmer og fører tilsyn med fylkeskommunens forvaltning, behandler fylkesrådmannens budsjettforslag og forbereder sakene for behandling i fylkestinget; ikke ulik den funksjonen. Fylkesmannen i Hordaland publiserer no FylkesROS som enkeltståande analyser på nett, noko som gjer at vi lettare kan supplere, utvide eller revidere analysane ved behov. Her er gjeldande risiko- og sårbarheitsanalysar - FylkesROS Hordaland: Om Hordaland fylke (2015) Om risiko i samfunnet og metodeval (2015) Naturhendingar (2015 Fylkesutvalget i Hordaland parkerer Rv7 - med full oppslutning fra Høyre Publisert 21.11.16 E134 over Haukeli med arm til Bergen bør bli den sørlige av to hovedforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet, E16 over Filefjell den nordlige Fylkesutvalget. Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer. Mer informasjon om de folkevalgte. Se informasjon om de folkevalgtes verv og økonomiske interesser i KS´ styrevervsregister Fylkesmannen i Oslo og Viken, Helseavdeling og Sosial- og familieavd. Postadresser: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325. 1502 Moss Besøksadresse Moss: Vogts gate 17 Besøksadresse Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27 Besøksadresse Drammen: Statens hus, Grønland 12 Telefon sentralbord: 69 24 70 00 Åpningstid: 8.00-15.45 (15. mai-14. september: 8.00-15.00

Orienterte fylkesutvalget – NRK Telemark – Lokale nyheter

Jondalstunnelen i fylkesutvalget Jondalstunnelen bør prioriteres på topp av store fylkesveiprosjekt i Hordaland, selv om inndelingen i riksveier, fylkesveier og kommunale veier blir endret. Fylkesutvalget i Hordaland går inn for at nynorsk bør være administrasjonsspråk i en ny Vestlandsregion. Noregs Mållag har vært klar på at dette må være et krav

Fylkesutvalet - Hordaland fylkeskommun

 1. imum fem medlemmer. Utvalget ledes av fylkesordføreren. Medlemmer og varamedlemmer velges for fire år av gangen. Utvalget behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak
 2. Fylkestinget. Hvordan fylkesting velges og settes sammen reguleres av Kommuneloven. Fylkesting. Fylkestinget er det øverste fylkeskommunale organet
 3. Fylkeslegen i Hordaland fra , 100482672S4000001 - Fylkeslegen i Hordaland
 4. Dette er hovedkonklusjonene fra fylkesutvalget i Hordaland, vedtatt før helgen som høringssvar til Statens vegvesens konseptvalgutredning for Rv7 over Hardangervidda og Rv52 Gol-Voss. Og det mest interessante - vedtaket ble gjort med full oppslutning fra Høyres representanter
 5. Fylkesutvalget i Hordaland NTL-dagen er en årlig faglig samling for alle NTL-medlemmer i Hordaland. Denne NTL-dagen er nummer 21 i rekken. NTL og NTL Fylkesutvalget i Hordaland inviterer til NTL-dagen 2014 Tid: Torsdag 20. februar. Sted: Radisson Blu Hotel Norge - Bankettsalen
 6. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter

Fylkesutvalget i Hordaland er samlet til møte på Ullensvang hotel 16. og 17. november. Et flertall med seks parter har kommet til enighet om neste års budsjett for Hordaland fylkeskommune, heter det i en pressemelding. Periodekort også på natten - Vi jobber med å få til en forenkling av betalingsordninger og takstsoner Bli med og bygg et godt Rogaland. Fylkeskommunen har overtatt oppgaven med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegene. Derfor trenger vi flere flinke folk Leder Fylkesutvalget, Hordaland 1987-1995 Nestleder Det regionale høgskolestyret for Hordaland 1988-1989, leder 1989-1993 Tillitsverv i partier. Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1981-2000, medlem fra 2006 Leder Fjell. Et flertall i fylkesutvalget går i sin innstilling til årsbudsjett inn for å gi Hordaland fylkeskommune økonomisk og politisk handlefrihet de neste tre årene Fylkesutvalget i Hordaland går inn for å fjerne nattakst på kollektivtransport neste år, opplyser de i en pressemelding. Fylkesutvalget er samlet på Ullensvang hotel og har blitt enige om.

hordaland.no - Hordaland fylkeskommun

LO Stat Møllergata 10 0179 Oslo. Telefon: 23 06 83 00. lostat@lostat.no . Innhold: Stein Erik Syrstad stein.syrstad@lostat.no. Teknisk: Heidi Kvalø Engelun Ntl Fylkesutvalget i Hordaland har besøksadresse Gravdalspollen 29, 5165 Laksevåg (Bergen, Vestland - tidl. Hordaland). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Ntl Fylkesutvalget I Hordaland.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Ntl Fylkesutvalget I Hordaland gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre på denne siden og. Trude Harriet Larssen Drevland (født 27. mai 1947) er en norsk politiker som var ordfører i Bergen kommune fra 31. oktober 2011 til 28. oktober 2015. I perioden 2015-2019 er hun medlem av bystyrets komite for miljø og byutvikling.. Drevland er Georgias honorærekonsul fra 12. november 2019. Drevland har sittet i fylkesutvalget i Hordaland, og gikk inn i byrådet i Bergen som byråd for.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen, Gustav Bahus og Ann

Da saken ble behandlet i fylkesutvalget, stemte alle partier unntatt Frp og FNB for forslaget. Fakta Drosjer i Hordaland. Alle som kjører drosje, må ha løyve fra fylkeskommunen. I Hordaland løyvedistrikt er det totalt 920 løyver. Av disse er 221 reserveløyver. Løyver som blir ledige,. KRITISK: Terje Søviknes (Frp) og fylkesutvalget i Hordaland er sterkt imot inndelingen av Vestlandet i to politidistrikt, der Sunnhordland vil gå sammen med Rogaland. - Anundsen må ta hensyn til Geografien. Sunnhordland må fortsatt ha nærhet til Bergen, sier han. Foto: VEGARD VALD Fylkesutvalget går også inn for at nynorsk bør være administrasjonsspråk i en ny Vestlandsregion, melder NRK. Fylkestinget i Hordaland skal behandle saken neste uke. Tidligere denne uka gikk politikerne i fylkestinget i Sogn og Fjordane inn for å innlemme Song og Fjordane i den nye Vestlandsregionen sammen med Hordaland og Rogaland Politikerne i Hordaland fylkeskommune sier nei til Rv.52 som hovedveiforbindelse mellom øst og vest, og ber statsråden vurdere tunnelløsning for Rv.7 over Hardangervidda. Det ble klart etter at fylkesutvalget i Hordaland behandlet sitt høringssvar 17. november

Fylkesutvalget i Rogaland behandlet saken på sittmøte 16.09.08, og fattet følgende enstemmigevedtak: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommuner utreder for tiden regionalt kompetansesenter. Denne utredningen skal ferdigstilles ved utgangen av 2008. Prosjektarbeidet blir ledet av en styringsgruppe bestående av lederne a Flott Hordaland! Leser med interesse i mediene, at fritt skolevalg for ungdommer i videregående skole nå settes på sakskartet hos politikerne i Hordatinget! Det er vel ikke overraskende at det er partiene Høyre, Frp og KrF som i første runde, behandlingen i fylkesutvalget i Hordaland, sikret flertall for å utrede en slik ordning Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune hadde møte i dag. Sjekk hva som skjedde: Hordaland fylkesutvalg har bevilget 300 000 kroner til Bergen internasjonale matfestival i 2007. Den summen kommer i tillegg til 200 000 kroner i fylkeskommunale bevilgninger som er gitt tidligere

Hordaland fylkesting 2015-2019 - Wikipedi

Fylkestinget og fylkesordføraren - Hordaland fylkeskommun

Hordaland - Wikipedi

Ntl Fylkesutvalget i Hordaland. Gravdalspollen. 29 5165 LaksevågVis veibeskrivelse. Hvor synlig er din bedrift? Rif Hordaland, Sogn og Fjordane. Fabrikkgaten. 3 5059 BergenVis veibeskrivelse. Hvor synlig er din bedrift? Arkitektbedriftene i Norge Lokallaget for Hordaland og Sogn og Fjordane. Jægermyren. 1 Den legges fram for fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune i dag! Dette er utdrag fra årsrapporten min 2018-19. Filmen viser antall henvendelser, hvordan mobbeombudet jobber og ikke minst hva jeg anbefaler barnehager, skoler og barnehage/skoleeiere å jobbe med framover Fylkesutvalget i Rogaland behandler tirsdag sak 78/18 om navnevalg på den nye regionen bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane - Jeg har alltid vært orientert mot Hordaland, men for første gang er jeg åpen for å kanskje bli rogalending, sier ordfører Kåre Martin Kleppe (H) i Tysnes. I en uttalelse vedtatt på torsdagens møte i fylkesutvalget i Vestland, slår de fast at de prioriterer ny E16 og bane mellom Arna og Voss, framfor Hordfast som går gjennom Sunnhordlandsregionen Det samme gjør fylkesutvalget i Hordaland. De lokale og regionale ønskene veier tungt for regjeringen og jeg er glad for å finne en løsning som de ønsker, sier Mæland. Ny E39 på strekningen vil medfører store naturinngrep, og særlig på Tysnes er konfliktene store

Ntl Fylkesutvalget i Hordaland. Gravdalspollen. 29 5165 LaksevågVis veibeskrivelse. Hvor synlig er din bedrift? Ntl Nrk Hordaland Avdeling 31-21. Lars Hilles gate. 30 5008 BergenVis veibeskrivelse. Hvor synlig er din bedrift? Ntl Skoler og Institusjoner Bergen. Løbergsveien. 112A 5073 Berge Fylkesutvalget i Hordaland tar til orde for å gjenopprette båtruten mellom Bergen og Newcastle. 0. By Erlend Ellingsen on 26 oktober 2009 Fly. Båtruten mellom Bergen og Newcastle ble nedlagt høsten 2008, etter 130 års drift mellom byene Hordaland Fylkesmannen i Hordaland har gitt arbeidet med fylkesblomst sin fulle støtte, Fylkesutvalget gjorde, med 8 mot 5 stemmer, følgende vedtak: Fylkesutvalget i Buskerud vedtar at stor nøkkerose, Nymphaea alba, velges som fylkesblomst for Buskerud, slik DNH og NBF foreslår Tom Sverre Tomren (født 15. juli 1966 i Bergen) er en norsk politiker, prest og teolog.Han er førsteamanuensis på Høgskolen på Vestlandet og politiker for Kristelig Folkeparti. Han har vært engasjert i den kirkelige miljøbevegelsen i Norge, og står bak flere akademiske utgivelser om økoteolog 08.06.2020 Utvikler teknologi for å komme spøkelsesfiske til livs; 04.06.2020 Nå kan alle i Viken enkelt låne, lese e-bøker og høre e-lydbøker på engelsk; 04.06.2020 Per Bergerud: - Det er bare å ta av seg hatten for skoleprosjektet i Vikersundbakken; 02.06.2020 Tilbyr kompetansepåfyll for reiselivsnæringen; 02.06.2020 Støtter Gardemoregionens næringsliv i tøff ti

Fylkesutvalget i Hordaland bevilger 400.000 kroner til golfbanen på Sveio Marita Gunn Aarvik, LHL fylkesutvalget Sogn og Fjordane . E-post: Marita.aarvik@gmail.com mobil: 996 27 989. Varamedlemmer: Reidun T. Rinde, Ms-foreningen i Bergen og Hordaland. E-post: Reidun.Rinde@gmail.com mobil: 418 08 600. John Ole Johnsen, Norsk Revmatikerforbund Sogn og Fjordane. E-post: 43johjoh@gmail.com mobil: 994 57 39 Kontakt oss. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 sentrum 4001 Stavanger. firmapost@rogfk.no. eDialog - send post og dokumenter på en sikker måte. Organisasjonsnummer: 971 045 69

Fylkesutvalg - NT

Fylkesutvalget 2015 - 19. Fikk gjenvalg til Voss Kommunestyre denne perioden, og skal lede administrasjonsutvalget. Hordaland, Sogn og fjordane og Møre og Romsdal.. Fylkesutvalget i Hordaland går i mot forslaget fra kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) om foreløpige endringer i friskoleloven

Fylkesutvalget i Hordaland går inn for å legge ned Hordaland som eget fylke. Kun SV stemte imot og vil ha folkeavstemning. Fylkesutvalget går også inn for at nynorsk bør være. Forbundet Tenner og helse Hordaland LHL fylkesutvalget Hordaland Norges Blindeforbund Hordaland IMF Hordaland Ryggforeningen i Hordaland Mental Helse Hordaland Hordaland Parkinsonforening Foreningen for muskelsyke, Hord/Sogn/Fj Rådgivning om spiseforstyrrelser Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: VARA: 1

4 Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune har vedtatt å sette av 2 624 000 kroner til Regionalt etablererfond i Bergensregionen for 2017. Dette innebærer kommunene i Hordaland, utenom Sunnhordland og Hardanger. Fondet skal administreres av Næringsrådet i Nordhordland, hvor Næringsseksjonen deltar i rådgivende panel Fylkesutvalget i Finnmark vedtok i mars i år å støtte opprettelse av en privat videregående skole i Båtsfjord til erstatning for Honningsvåg videregående skole som nå driver filial i Båtsfjord. I Hordaland har Bergen private gymnas levert inn søknad om godkjenning

NRK Vestlan

På toppen av det hele greier fylkesutvalget i Vestland - fram til nyttår kjent som Hordaland og Sogn og Fjordane - å legge Hordfast i ustabilt sideleie Stord, Os, Tysnes, Kvinnherad og Bømlo samt fylkesutvalget i Hordaland ønsker den sørlige kryssingen av Langenuen, alternativ F. Kommunene Fitjar, Austevoll og Sveio samt fylkesmannen har gått inn for midtre alternativ for kryssing av Langenuen, alternativ B. Kystverket, Forsvaret, NVE og Fiskeridirektoratet har ikke uttalt seg om spørsmålet

Video: fylkesutvalg - Store norske leksiko

Kommunekraft AS. Besøksadresse: Akersgaten 30. Postadresse: Postboks 1148 Sentrum 0104 Oslo. Org. nr.: 866 818 452 Bank: 7026.05.4008 DEBATT: Fylkesutvalget i Hordaland bevilget ikke penger til Maritimt museum på Stord. Dette har fått enkelte fylkespolitikere til å reagere. Hans Otto Robberstad (Hordaland AP) mener at hele Sunnhordalandregionen blir ført inn en bakevje til fordel for blant annet Bergen og BRAK (Bergens Rockaktører) som han omtaler som eit rockearrangement som skal gå føre seg i Bergen Fylkesutvalgene i Hordaland og Sogn og Fjordanes felles organ for å skape nye Vestland Fylkeskommune administrativt og politisk. Medlem av Fylkesutvalget for Arbeiderpartiet Hordaland fylkeskommune. okt. 2015 - des. 2019 4 år 3 måneder. Fylkeskommunens øverste organ mellom fylkestingene

FylkesROS Hordaland - Fylkesmannen i Vestlan

I en uttalelse vedtatt på torsdagens møte i fylkesutvalget i Vestland, slår de fast at de prioriterer ny E16 og bane mellom Arna og Voss, framfor Hordfast som går gjennom Sunnhordlandsregionen Offisiell nettside for Troms og Finnmark fylkeskommune. Her finner du oss. Besøksadresser Strandvegen 13 9007 Tromsø. Henry Karlsens plass Det er arbeidsgruppa for rekruttering av ny fylkesrådmann i Hordaland som nå anbefaler at Rune Haugsdal blir ansatt som ny fylkesrådmann. Fylkesutvalget skal komme med sin innstilling i et møte 27. september og selve ansettelsen blir gjort av fylkestinget i møtet 16. oktober. Stillingen som fylkesrådmann er en åremålsstilling på seks år Fylkesutvalget i Hordaland ber Fiskeri- og kystdepartementet umiddelbart om å vurdere å forsere arbeidet med å fjerne kvikksølvet i vraket etter den tyske ubåten U-864 ved Fedje. Fylkespolitikerne er svært urolig over at selve oppryddingen nå ser ut til å dra ut i tid. Flere nyheter fra Fylkesutvalget i Hordaland: 600 000 til flaskevan

Fylkesutvalget i Hordaland parkerer Rv7 - med full

Medlem Hordaland fylkesting 1995-Leder i Kontrollutvalget, Hordaland fylkeskommune 1995-99; Medlem i Komite for transport og miljø, Hordaland fylkeskommune 1999-2003; Medlem Fylkesutvalget, Hordaland fylkeskommune 2003-Offentlige verv. Styremedlem i Bergen-Os Bompengeselskap AS 2007-Medlem Styret for Diakonnissehjemmets sykehus, Bergen 1995-199 Onsdag vedtok utvalg for miljø og samferdsel (MISA) i Hordaland fylkeskommune at elbilistene skal betale bompenger en rekke steder. Se oversikt lenger nede i artikkelen

Fylkestinget - Rogaland fylkeskommun

for riksveg, fylkesutvalget for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. For avkjørsler gjelder også forskrift av 1964 om «alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg». I den grad detaljer og opplysninger mangler, forutsettes bruk av VD Håndbøker N100 og N200 og Norsk Standard 3420 Fylkesutvalget i Hordaland sa for et par uker siden klart fra om at trolleybussen var et satsingsområde i fremtiden. For byens miljøvernere og trolleybussentusiaster er dette hyggelig lesing. VIL FORLENGE LINJENE. Fylkesutvalget tok i tillegg initiativ til at det skal utredes å forlenge trolleybusslinjene til Nesttun, Sædalen og Laksevåg,. Norsk Tjenestemannslag, Fylkesutvalget i Hordaland Nygård vel O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond OG Arkitekter AS Pensjonistforbundet Hordaland Pinsekirken Tabernaklet Bergen Round Table Norge Rørleggersvennenes forening, avdeling 750 Fellesforbundet Sangkoret Lyderhor Fylkesutvalget i Møre og Romsdal sender innspill til Stortinget om Vestlandet - Det blir for dumt Fylkesordføreren mener argumentet for å kalle en ny region for Vestlandet blir for dumt

Inge Reidar Kallevåg – WikipediaTrude Drevland – Wikipedia

Kontaktinformasjon for fylkesmennene / fylkesleger

Tips oss. Send inn videotips. Ansvarlig redaktør: Sigvald Sveinbjørnsson Personvernpolicy / Informasjonskapsler Redaktørplakaten Vær varsom Adresse: Lars Hilles gate 30 / Odd Frantzens plass 5, postboks 824 Sentrum, 5807 Bergen. Tlf: 55 23 50 00. Tips: 800 33 044 Materialet på dette nettstedet. Dagen etter gjorde fylkesutvalget i Hordaland et enstemmig vedtak, som et direkte resultat av Bruviks forslag. Fylkesutvalget vedtok et innspill til ekspertutvalget som jobber med å utrede hvilke oppgaver den nye fylkeskommunen skal ha når Hordaland og Sogn og Fjordane i 2020 blir slått sammen til ett fylke

Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune vedtok torsdag fordeling av diverse investeringsmidler til utbedring/utvidelse av videregående skoler i fylket. Blant skolene som får midler er både Os Vidaregåande skule og Os Gymnas. Os Gymnas får 1 million kroner til etterisolering knyttet til taktekking Fylkesutvalget er bekymret for den videre utbygginga av E16, etter at Statens vegvesen vil prioritere to andre traseer mellom øst og vest. Et enstemmig fylkesutvalg vedtok tirsdag en uttalelse om E16 som skal adresseres Statens vegvesen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og transportkomiteen på Stortinget Fylkesutvalget i Rogaland vedtok tirsdag denne utttalelsen om politireformen og om Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt: Rogaland fylkeskommune anbefaler at Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) ikke splittes og anmoder om at forslaget til grenser for de nye distriktene følger utkastet som er til behandling i Stortinget

 • Fire forlovere.
 • Europa league live tabelle.
 • Ik heb geld nodig zonder te lenen.
 • Praca sopot.
 • Konkurser 2016.
 • Chili wikipedia.
 • Alpha beta delta.
 • Gesundheitsamt deggendorf stellenangebote.
 • Hvor mye vann består jorda av.
 • Tankanhänger benzin.
 • Styrketrening og kosthold for voksne mannfolk.
 • Demo mannheim 2018.
 • Napoleon 1814.
 • Bademote 2018.
 • Elektrische spannung.
 • 3 länder marathon startgeld.
 • Kända vikinga citat.
 • Yalla shoot live.
 • Ipad 5th gen release date.
 • Playstation 4 pro 1tb.
 • Connor mcdavid nhl 18 rating.
 • Chansey sun.
 • Ny ios oppdatering.
 • Paul walker bruder.
 • Wetter berlin stündlich spandau.
 • Best pizza in napoli.
 • Swiftkey tastatur.
 • Lakrids by johan bülow tilbud.
 • Dijaspora oglasi licni kontakti bosna.
 • Helene fischer instagram hashtag.
 • New deal programmet.
 • Rulleport pris.
 • Spesialisthelsetjenesteloven med kommentarer.
 • Frisure 2018 kvinder.
 • Wie lange krankschreibung nach stent.
 • Engelberg sveits.
 • Uggs votter grå.
 • Bolig til salgs ski kommune.
 • Egne kryssord.
 • Soilrør pris.
 • Porsgrunn videregående skole sør.