Home

Kvinnekampen i norge 1970

Kvinnekampen på 1970-tallet dreide seg blant annet om kvinners muligheter til arbeid utenfor hjemmet. «Daghjem og fritidstilbud til alle barn» var en av parolene på markeringen av kvinnedagen 8. mars 1976 På 1960- og 1970-tallet oppstod en ny kvinnebevegelse med en uttalt venstreorientert profil, der Kvinnefronten i Norge stod sentralt. Siden begynnelsen har bevegelsen blitt kritisert fra flere kanter. Konservative krefter i samfunnet har mislikt all forandring, og gått til angrep mot selve ønsket om endring Den moderne kvinnebevegelsen har røtter helt tilbake til 1400-tallet, da en litterær debatt om kvinner og kjønn satte i gang. I denne «querelle des femmes» (krangel om kvinnene) deltok også skrivende kvinner, men alltid bare som enkeltpersoner.I 1850-årene begynte kvinner i Storbritannia og USA å danne egne, varige organisasjoner. Disse ble til en sosial bevegelse som arbeidet for. På 1970-tallet var barnehagedekningen i Norge den laveste i Norden. Bare 5 prosent av alle førskolebarn gikk i barnehage. tema. Mann i kvinnekampen: Krisesenterbevegelsen. I 1970 eksisterte ikke ordet kvinnemishandling og det fantes heller ikke noe hjelpetilbud til voldsutsatte kvinner 1970-tallet er et viktig tiår for kvinnekampen i Norge. Velg et av områdene nedenfor og gi en presentasjon av hva om skjedde innenfor det området på 1970-tallet. Dere bør komme inn på hva man kjempet for, hvorfor man kjempet for dette, hvilke ulike syn på saken som ble debattert, aksjonsformer, deltakere og resultat

På 1970-tallet vokste den nye kvinnebevegelsen fram i Norge, som i hele den vestlige verden. Kvinnene dannet egne organisasjoner og bevisstgjøringsgrupper, gikk i demonstrasjonstog, feiret 8. På 1970-tallet vokste den nye kvinnebevegelsen fram i Norge, som i hele den vestlige verden. Kvinnene dannet egne organisasjoner og bevisstgjøringsgrupper, gikk i demonstrasjonstog, feiret 8. mars, diskuterte og aksjonerte. Nå er det laget en egen nettutstilling om kvinnekampen på 1970-tallet i Norge Erna, Theresa og Angela kan styre Norge, UK og Tyskland, men et herrelag i fotball kan ikke ei dame trene. Herre min hatt. Kvinnekampen som endte med OL-gull for Maren Lundb Kvinnekampen i norge 1970 Kvinnebevegelsen - Wikipedi . På 1960- og 1970-tallet oppstod en ny kvinnebevegelse med en uttalt I Norge har kvinnegrupper aksjonert blant annet mot kiosker som solgte pornografi ved. Kvinnekampen på 1970-tallet dreide seg blant annet om kvinners muligheter til arbeid utenfor hjemmet Boka fikk ny aktualitet på 1970-tallet under «Den nye kvinnebevegelsen», da den ble en kultbok, ikke minst på grunn av skildringen av illegal abort «Hva gjør du når den du elsker utnytter deg, og du blir stående alene igjen med skammen?» skriver Den norske bokklubben i sin presentasjon av «Av måneskinn gror det ingenting» da de ga den ut på nytt i 2006 i anledning 100 årsdagen.

Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

 1. 1970-talet var eit tonegjevande tiår for den norske kvinnekampen. Eit stor sosialt medvit og eit sterkt engasjement vaks fram, med politiske aksjonar, organisasjonar og rørsler som fremma varige endringar i det norske samfunnet
 2. 1970-tallet er et viktig tiår for kvinnekampen i Norge.På 1970-tallet vokste den nye kvinnebevegelsen fram i Norge, som i hele den vestlige verden. Kvinnene dannet egne organisasjoner og bevisstgjøringsgrupper, gikk i demonstrasjonstog, feiret 8. mars, diskuterte og aksjonerte
 3. ering, skriver Aksel.

Norge er i dag et av de landene i verden som eksporterer mest olje per innbygger, Kvinnekampen sto også sterkt på 1970-tallet. Ved inngangen til 1970-årene gikk imidlertid verdensøkonomien inn i en krise samtidig som EF-striden hadde svekket Arbeiderpartiet Som i Norge, med høy yrkesdeltagelse blant kvinner, generøse velferdsordninger, og en vellykket familiepolitikk. Jo mer likestilt et samfunn er, jo bedre er det å leve der, for både kvinner og. I 1978 vedtok Stortinget selvbestemt abort for kvinner i Norge. «Majas» historie er nå tilgjengelig på nettutsilingen Kampdager sammen med andre historier fra 1970-tallets kvinnebevegelse. Kvinnefrontens kupp av Miss Norway i 1978 er en av dem, historien om de to kvinnene som i 1972 åpnet den prestisjetunge Holmenkollstafetten for kvinner etter å ha stilt til start under falske navn 1970 i andre kalendere; Gregoriansk kalender: 1970 MCMLXX: Ab urbe condita: 2723 Armensk kalender: 1419 ԹՎ ՌՆԺԹ Kinesisk kalender: 4666 - 4667 25. juni - Stortinget vedtar at Norge opptar forhandlinger om medlemskap i EF. Tredje kvartal 29. august. 1970-tallet er et viktig tiår for kvinnekampen i Norge. Elevene velger et av områdene nedenfor og gir en presentasjon av hva om skjedde innenfor det området på 1970-tallet. De bør komme inn på hva man kjempet for, hvorfor man kjempet for dette, hvilke ulike syn på saken som ble debattert, aksjonsformer, deltakere og resultat

Videoklipp som tar en tilbake til viktige hendelser innenfor kvinnekamp i 1970- og 80-årene Det blir ikke likestilling før kjønns favoriseringen avvikles og kvinnekampen rulles tilbake til et punkt hvor begge kjønns forutsetninger for å lykkes tas på samme alvor. Det er ingenting, hverken i de sosiale statistikkene, empirien eller forskningen rundt dette som tyder på at kvinner lider nød og diskrimineres i Norge Hva 80-tallet ga Norge. Det var på åttitallet alt begynte. Vi forsto det bare ikke. Kanskje hadde vi heller ingen forutsetninger for å gjøre det. Kanskje har vi trengt tre tiår på å innse det: I åttiårene oppsto dagens norske virkelighet Mye er endret siden de første innvandrerkvinnene landet på Fornebu på begynnelsen av 1970 har gått baklengs inn i kvinnekampen. rundt svart feminisme i Norge . Aftenposten Norge gikk og inn i en mer ustabil politisk periode, fra å ha hatt en sterk arbeiderpartiregjering, blir det nå større drakamp mellom venstresiden og høyresiden i politikken. I begynnelsen av 1970 var EF saken ett hovedtema i Norsk politikk. EF er forløperen til EU. Denne debatten splittet både folk og partier

Kvinnebevegelsen - Wikipedi

 1. Den norske kvinnekampen TOUR DE SKI: - Jeg tror det står mellom meg, Astrid og Kerttu Niskanen, sier Therese Johaug til Dags­avisen når tre løp gjenstår av Tour de Ski
 2. «Vi er mange» het Kvinnefrontens medlemsblad. Nå foreligger boka «Vi var mange» - vi er altså ikke lenger i presens, men i preteritum (eller imperfektum som det het da jeg gikk på skolen). Boka er nemlig ei oppsummering av kvinnebevegelsens viktigste saker sånn fra omtrent 1970 til 1985. I all hovedsak fortalt av kvinneaktivister fra 1970-tallet
 3. Dette er deres perspektiver på 8. mars, kvinnefrigjøring og likestilling. Noen av dem samsvarer kanskje ikke med majoritetskulturens oppfatninger, men de er likefullt en viktig del av den historiske, verdensomspennende kvinnekampen. Denne saken ble publisert i 2018
 4. ister, til NTB. Hun nevnte både p-pillen og stemmerett for kvinner, og listet opp sterke kvinner som har stått fremst i kampen

Den amerikanske kvinnekampen (Med 41 prosent, ligger Norge på 13. plass, bak land som Bolivia, Cuba, Senegal og Sverige, ifølge tall fra Inter-Parliamentary Union. Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt Norge og Den kalde krigen . Kings Bay-saken . Et politisk skifte . Kvinnekampen (etter 1945) Oljelader og høyrebølgen. Oljekrisen 1973-4. fordypning. EU: fred gjennom samarbeid . FN: de forente nasjoner . Afghansk-sovietisk krig . Koreakrigen . Vietnamkrigen . Avkolonisering etter 1945. Suezkrisen 1956 I 1967 var dødfødtraten i Norge 13,5 per 1000 fødte, det vil si 919 dødfødte av de totalt 67 211 fødte barna. Etter det har dødfødtraten sunket betydelig, og spesielt på midten av 1970-tallet. I 2016 var dødfødtraten 3,5 per 1000 fødte som tilsvarer 213 dødfødte av de 60 047 fødte barna

I 1970 gikk 2,8 prosent av alle barn i barnehagen. I dag er tallet 98. - At barnehagene fikk en egen lov er en milepæl innen i norsk barnehagehistorie, I Norge og Danmark er barnehagen fremdeles en institusjon utenfor skoleverket, mens både i Island og Sverige er barnehagen sett på som del av utdanningen Start studying Norge fra 1945 - 2000. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Farsdag 1970 / Morsdag 1970 Farsdag og morsdag er hedersdager for fedre og mødre, og feires på varierende dato i forskjellige land. I Norge feires farsdagen den andre søndagen i november, og morsdag den andre søndagen i februar På 1970-tallet økte innvandringen til Norge, og det ble mer og mer vanlig å se folk med en annen hudfarge på gata. De som kom utover på 70-tallet kom fra det vi kalte den tredje verden - fattige land i Asia, Afrika og Sør-Amerika

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et offentlig bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker. Tilbudet er for alle som strever med å lese trykt tekst, enten det skyldes dysleksi, synsvansker eller andre funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig. Få gratis tilgang til tusenvis av lydbøker Plan Norge fortsetter kvinnekampen. Hvert år på FNs internasjonale jentedag, 11. oktober, deles jenteprisen ut til en person eller organisasjon som har vist ekstra engasjement for jenter i en sårbar situasjon. I år ble nærmere 70 kandidater nominert. Tekst og foto: Celina Morken

Vi var med… – Bodoni Forlag

Kvinnekampen for lovlig abort. I 1913 startet kvinneforkjemper Katti Anker Møller kampen for lovlig abort i Norge. Hun skrev først en avisomtale om en kvinne som døde under en ulovlig abort, før hun to år senere holdt foredraget Moderskapets frigjørelse Norge er nummer 2 i verden. Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden, og er nummer 2 av 153 land på det som heter Global Gender Gap Report(2020). I denne rapporten er det områdene arbeidsliv og økonomi, utdanning, helse og politikk som blir målt Likestilling, har kvinnekampen gått for langt i Norge? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Nyeste artikler . EU varsler storsatsing på hydrogen - men Norge mangler på listen over potensielle samarbeidsland. Senator: Amerikanske kampfly kan forlate Storbritannia hvis Huawei får 5G-oppdrag Denne boken forteller om den utrolig viktige kampen som ble kjempet på 1970-tallet for at kvinner skulle få rettigheter mange i dag tar for gitt. Og da tenker jeg ikke bare på abortkampen, som jo i dag dessverre er sørgelig aktuell. Jeg snakker også om kvinners rettigheter i arbeidslivet og på hjemmebane, sier Hogsnes 1970-tallet. 4 . Facebook Twitter Pinterest. Google + Linkedin E-post. Kan hende du også liker . april 28, 2016. Asbjørn Ribe og Blomstre sent - et finstemt mesterverk. juli 17, 2016. Et gjenhør med Supertramps mesterverk. mai 25, 2015. Kjøtt - (Jeg gleder meg til) år 2000.

På 1970-tallet var letevirksomheten konsentrert om Nordsjøen, men etter hvert ble sokkelen nordover også åpnet for oljevirksomhet. Oljen har spilt en viktig rolle i byggingen av det norske velferdssamfunnet siden 1980-tallet. I dag er olje- og gassvirksomheten Norges største næring, og Norge er en av verdens største olje- og gass. Omkring 1970 ble flere i Norge opptatt av at presset mot naturen nærmet seg grensen for hva den kunne tåle. Vern av natur hadde i 1960-årene særlig dreid seg om «klassisk naturvern»: beskyttelse av landskaper og vern mot vann- og luftforurensning fra deler av industrien Kvinnekampen i Lycksele, Sverige 27. og 28.09.14 Posted on 28. september 2014 23. april 2018 by Benjamin Abrahamsen NJCH SJCH SUCH RR Belger du Nord Irma vant kvinnekampen i Sverige Dødsannonser, dødsfall og minnesider for hele Norge finner du her på portalen. Vi har 99 % dekning av alle dødsannonser og dødsfall og du kan søke på navn, sted og dato

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Norge som helhet relativt til normalen. Temperatur. Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Det skjedde store forandringer i Norge fra 1945 til 1970, men var det en gjenreisning av samfunnet, eller var det en fullstendig omveltning som skjedde? Hvordan ble utviklingen tolket av samtiden, og hvordan vil vi i ettertid tolke utviklingen i de første tiårene etter.

Amnesty International i Norge Grensen 3, 0159 Oslo PB: 702 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: 22 40 22 00 E-post: [email protected] Kontonr: 1644.11.69764 Org.nr: 97014869 I 1970-årene var letevirksomheten konsentrert rundt områdene sør for Stadt Av hensyn til god ressursforvaltning ble de store internasjonale selskapene som var etablert i Norge supplert av andre typer selskaper som så andre forretningsmuligheter i de norske petroleumsressursene Fram til 1814 var Norge en del av Danmark. Mellom 1814 og 1905 var landet i union med Sverige. Unionsoppløsningen i 1905 gjorde Norge til et uavhengig land. Norge fikk sin egen kongefamilie, og ble anerkjent som egen nasjon. Danske prins Carl tok navnet Haakon, og ble Norges nye konge, etter at en folkeavstemning ga stort flertall for kongedømme

kvinnebevegelsens historie - Store norske leksiko

Jeg fant for en god stund siden en oversikt på nettet over døde/gravlagte i Norge til langt opp på 1900-tallet og - husker jeg rett - nesten helt opp til vår tid. Nå er jeg ikke kar om å finne dette registeret igjen. Jeg vil tro det var fra offisielt kirke-/myndighetshold.Er det noen som kan hjel.. Antall drap på nyfødte gikk ned fra 1-2 i året for årene 1950 -1969 til 2 sikre tilfeller på hele 1970-tallet. For Oslo området var det et sterkt innslag av foreldre som ikke var født og oppvokst i Norge. Mye har forandret seg i Norge siden Grünfeldt & Steen sin studie Hvordan endret holdningen til dialekter seg på 1970-tallet? Hva kan en mann signalisere ved å snakke brei dialekt? Hva vil det si å knote? Hva sier Unn Røyneland om dialektbruken i Norge i dag? Nevn minst fem kjente norske artister som synger på dialekt, og oppgi hva slags dialekt de bruker VG Sporten kårer årets 100 største idrettsutøvere i Norge. Klikk på idrettsheltene våre nedenfor for å lese mer og stem på din favorit Kontaktinformasjon til Kvik Halden MEN 01, og oversikt over de siste og kommende kampene

Kvinnehistorie.n

 1. 1960-tallet: Norge var et fattig land med bolignød. Vi må huske at Norge på langt nær var en rik nasjon på sekstitallet. I 1960 lå oljen fremdeles langt under bakken. Folk tjente lite. En normal årslønn lå på 14 500 kroner. Og de fleste husstander levde på èn inntekt. Folk visste ingenting om velferdseventyret som skulle komme
 2. Norge feirer 40 år som produsent av olje og gass. Næringen er landets viktigste næring og sysselsetter direkte og indirekte 250 000 mennesker over hele landet. Samtidig pågår det en høylydt politisk debatt om næringens framtid, og beslutninger som blir fattet de neste par årene vil kunne få stor betydning for Norges framtid som olje- og gassnasjon
 3. Litteraturen i Norge 1900 - 1940. Oppgaver (uferdig) Kunstoppgave Finn to malerier fra to ulike ismer som du liker. Her er to gallerier du kan besøke: Yale University Art Gallery. Museo Reina Sofia i Madrid Ellers anbefales det å gå til avsnittene om de ulike ismene og velge 'Google-bilder' i lenkesamlingen nederst
 4. Kvinnekampen. Etter den andre På slutten av 1960 begynnelsen av 1970-tallet gikk flere og flere kvinner ut i arbeidet, både på universitetene merket de at det kom flere kvinner. Norge i etterkrigstida. En infoside laget av Amalie og Louise. This Site Was Created Using Wix.com
 5. Kontakt Utdanningsnytt Hausmanns gt. 17 Postboks 9191, Grønland 0134 Oslo. TLF +47 2414 2000 [email protected] [email protected
 6. Norge. Nord-Norge Finnmark Nordland Troms Trøndelag Trøndelag Vestlandet Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Sogn og Fjordane. Østlandet Akershus Buskerud Hedmark Oppland Oslo Telemark Vestfold Østfold Sørlandet Aust-Agder Vest-Agder. Polarområdene Svalbard Jan Mayen Bouvetøya Troll (Antarktis) Peter I Øy Hav og olj
 7. Hjelp. Generelt Veiledninger. Veiledninger til skannet materiale; Hurtigtaster Global

Kvinnekamp Porta

Debuterte i verdenscupen i Holmenkollen i 1995, og gikk relativt jevnlig fra 1996/1997-sesongen. Deltok i OL i Salt Lake City i 2002, og ble da nummer 25 og 26. Gikk to VM, i Ramsau i 1999 og i Lahti i 2001. 12. plass på 30 kilometeren i Ramsau og 11. plass på ti-kilometeren er beste resultat. Fikk ikke gå stafetter for Norge i mesterskap Den andre verdenskrig bryter ut i september 1939, en global krig som skulle vare fram til 1945. Ved krigens utbrudd erklærte Norge, sammen med Sverige, seg nøytral, men 9. april 1940 kom krigen til Norge. Tyske tropper angrep landet og utover ettermiddagen hadde de sikret seg kontroll over viktige handelsbyer og flyplasser

1970- og 80-årenes kvinnekamp - NR

 1. Vi pleier å skille mellom ulike velferdsmodeller. Den nordiske modellen som vi har i Norge, skiller seg ut fra andre modeller. Hos oss har alle rett til ytelsene, det vil si at de er universelle. For eksempel gis barnetrygd til alle foreldre med barn under 18 år bosatt i Norge, uavhengig av foreldrenes inntekt
 2. Norge, Klassisk myntsett 2006, hardplast . årets myntsett er som de siste årene pakket i hardplast med rød bunn. Settet for dette året inneholder de 5 vanlige sirkulasjonsmyntene, fra 50 øre til 20 kroner, 20-kroneren er i år Ibsen mynten. Opplag: 50.000 sett. Opplaget i år er det laveste siden år 2000
 3. Her er navn angitt, alle bilferjer i Norge hadde noen gang! - før innsatsen som ferje f.eks. som skip utenfra Norge - tabell 2 ! - under innsats som ferje i Norge (med navnendringer) - etter salg f.eks til andere bedrifter (f.eks. fiskeindustri) - etter salg til utlandet - tabell 2 ! Hvis mulig er årstallene angitt

Kvinnekamp på nett - Forskning

De verste skipsulykkene i Norge i moderne tid . Brannen på Hurtigruten, 15. september 2011, føyer seg inn i en lang rekke skips- og båtulykker i Norge etter 2. verdenskrig 1970 Datsun het faktisk Datsun ennå, og var altså det første japanske merket som dukket opp på besteselgerlisten. Jeg burde også vite historien om de to Suzukiene (på ti-på-bånn listen), men jeg husker den ikke - det varte fremdeles 14 år før Suzuki på fire begynte å selge i Norge for alvor

Kvinnekamp - Dagblade

 1. Registrering av personer som flytter fra Norge til annet nordisk land, avgjøres etter innflyttingslandets bestemmelser, jf. overenskomst 1. november 2004 nr. 41 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om folkeregistrering artikkel 3
 2. I Norge har vi tradisjonelt hatt svært jevn distribusjon av velstand, enten gjennom at det er små forskjeller i inntekter mellom folk eller at staten bidrar til omfordeling - at penger flyttes «fra de rikeste til de fattigste» gjennom systemet for skatter, avgifter og velferdsordninger. Likevel har forskjellene begynt å øke i nyere tid
 3. Det er nå økt oppmerksomhet omkring hvordan skatteregimer og kapitalflukt påvirker kvinners liv. I forbindelse med at kampen mot ulovlig kapitalflyt tolkes i et menneskerettighetsperspektiv, får skattespørsmål også relevans opp mot likestillingsproblematikk og kvinners rettigheter

Kvinnekampen i norge 1970 - den nye kvinnebevegelsen i

Kvinnekamp i litteraturen 1911 - 2017 - Retrobiblioteke

Innvandring til Oslo på 1970-tallet er en kompleks historie. Byen har alltid vært et sted som har tiltrukket seg mennesker fra alle kanter av landet. Her er mulighetene for arbeid og utdanning store, så det har vært naturlig å dra inn til hovedstaden for kortere eller lengre perioder Ulike regler for Norge og utlandet. I dag er det ulike meninger om hvorvidt man skal tipse og hvor mye som er nok. Dette er også forskjellig fra land til land, forklarte direktør for Virke reise Norge og Virke kultur, Line Endresen Normann, da vi intervjuet henne om temaet i 2018. Pass på: Ikke betal dobbel tips i London

I overgangsperioden etter at Storbritannia har gått ut av EU (fra og med 1. februar 2020 til og med 31. desember 2020), vil britiske førerkort fortsatt gi rettigheter som om de var utstedt i et EØS-land. Dette betyr at britiske førerkort fortsatt kan benyttes i Norge, både ved midlertidig opphold og ved bosetting her Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010. Rapporten framstår som et usedvanlig solid arbeid, der forfatteren ikke bare går gjennom en lang rekke dokumenter, men også bidrar med spennende historiske analyserer, samt gir innspill til diskusjon og videre forskningsarbeid Nasjonal dødsårsaksstatistikk for 2018 - Totalt antall selvmord: 674 - 472 menn og 202 kvinner Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge - et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste.

Frem til 1970-tallet opplevde Norge omtrent like mye utflytting som innflytting, men fra og med 1980-tallet opplevde vi for første gang et markant overskudd av innflytting selv om også utflyttingen økte, og innvandringen står for veldig mye av den totale folkeveksten ettersom fertilitetsraten har sunket Den første sikhen kom til Norge i 1969 og utover 1970-tallet begynte flere sikher å etablere seg i Norge. Gjennom en kollektiv pengeinnsamling i sikhsamfunnet fikk man i 1981 samlet nok kapital til å kjøpe et bygg på Alnabru i Oslo. I 1983 åpnet man her sikhenes første gurdwara (sikhtempel), Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Oppdag tilbudene til Uvinum, den største online vinbutikken i Europa med over 90.000 produkter til den beste prisen sendt hjem til deg innen 48 timer Temaet var oppe i Teknisk Ukeblads spalter mange ganger i årene rundt 1970. Også i Norge var det seriøse forsøk på å lage en levedyktig elbil. Den ble sågar laget, og planen var storstilt produksjon i Førde i Sogn og Fjordane. Les også: Nå blir det igjen bilproduksjon i Norge; Kveles av ekshaus

Kvinnekamp Nasjonalbiblioteke

Historisk om kvinnekamp og kvinnene som la grunnlaget

Kvinnekampen er ikke over - Dagblade

De fleste sykehus i Norge, både somatiske og psykiatriske, er siden 2002 eiet og drevet av et av landets helseforetak.Fra cirka 1970 og fram til statens overtakelse i 2002 ble de fleste sykehusene i Norge eiet og drevet av fylkeskommunene.. I Norge er de fleste sykehus eid av staten gjennom et regionalt helseforetak og underliggende helseforetak.Noen få private sykehus finnes, de fleste med. Hvor mange ble født i 1959, og hvilke kjente mennesker ble født det året? Hva kostet en kilo kjøttdeig i 1939? Hvor mange biler var det i 1980? Hvor mange..

Norsk økonomi 1970 - talle

Norge på skråss (1936-1970): Se detaljerte fotografier fra Norge i forrige århundre. Nasjonalbiblioteket har sikret seg hele Widerøes skråfotoarkiv. Ole Peder Giæver. 7. feb. 2016 10:44 - Oppdatert 7. feb. 2016 10:44. Del (7) Tweet Epost Kopier lenke Kopiert! Kommenter MSN med innlogging til din Outlook og Hotmail.com e-post konto. Last ned og chat gratis med Skype. Nyheter og underholdning fra de beste nyhetskildene Utvikling av fødselspermisjon i Norge Nestlé Norge er en aktiv medlem av NHO Mat & Drikke og Dagligvareleverandørenes Forening, og er en del av Helse- og Omsorgsminister Bent Høies næringslivsgruppe på området. Vi sluttet oss i 2015 til Saltpartnerskapet, og vårt mål er å produsere kvalitetsprodukter som smaker godt og fremmer en sunn livsstil, og bidra til innovasjon i det norske dagligvaresortimentet

Kvinnekamp - og feiring - V

(12. april 1970) Nordtårnet i World Trade Center på Manhattan i New York, er New York toppet ut på 1368 fot (417 m), og er den høyeste bygningen i verden. (23. 1970) ånden, er en 13-år gammel feral barn funnet i Los Angeles, California etter å ha blitt låst i soverommet hennes for det meste av sitt liv. (4. november 1970 Country Norge. Bilder og videoklipp fra Instagram: countrynorge. I stroke #gold.. #Countrywinners #Vinylcovers #Art. I stroke #Gold :-) #countrywinners #vinyl. Instagram post 17842835765168553 @TeddyNelson #TeddyNelson @opry #grandoleopry #cou. @johnnycash I Walk The Line - Malt av Gunnar Ols

I Nasjonal transportplan for 2018-2029 (Meld. St. 33 2016-2017) er det fastsatt et etappemål for utviklingen i antall drepte og hardt skadde.Ambisjonen er at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i 2030. Helt siden 1970 har det vært drevet et langsiktig og målrettet trafikksikkerhetsarbeid i Norge, og dette har gitt resultater Rutebok for Norge ble først utgitt i 1869 under navnet «Norges Kommunikasjoner» eller «Reiseblad». Den fikk sitt nåværende navn i 1918 da den ble slått sammen med den tilsvarende utgivelsen for jernbanen. Rutebok for Norge ble utgitt ukentlig mellom 1880 og 1932, senere kom den hver fjortende dag Norge 1970- Kalender med merkedager. Kalender for 1970. Skriv ut kalender for hvilket som helst år eller måned(er) Har fått en ganske omfattende oppgave på skolen. Er det noen som kan bidra med viktige punkter i disse periodene i forhold til å redegjøre for hovedtrekk i den økonomiske utviklingen i Norge? 1920-1940 og 1945-1970 I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter Du plikter å melde ifra til oss når du flytter, slik at adresseopplysningene dine i folkeregisteret er korrekte Finn Best utvalg av 5 øres mynter. Kjøp eller selg norske 5 øre mynter i flott stand, gitt årstall eller usirkulert kvalitet på QXL.no. Akkurat nå har QXL.no bud fra 2,-NOK til 200,-NOK på auksjoner i denne kategorien

 • Eur usd.
 • Lengdehopp engelsk.
 • Top 3 der sehenswürdigkeiten in österreich.
 • Belysning bad.
 • Nagorno karabakh.
 • Sinnasnekker n regler.
 • Naboer tv serie rollebesetning.
 • Kokepunkt vann vakuum.
 • Monolog kryssord.
 • How was the native american culture.
 • Awz vincent ausstieg.
 • Lego chima löwentempel bauanleitung.
 • Hochwasser deutschland aktuell.
 • Mesothelioma wiki.
 • Madonna gdynia.
 • Jesse plemons matt damon.
 • Målselv kommune skolerute.
 • Rostad zucchini i ugn.
 • Food market halmstad.
 • Muskelentzündung schulterblatt.
 • Veikro e18 vestfold.
 • Tørrsterilisering av utstyr.
 • Gemeindewohnung ligist.
 • Reisepakke til tyrkia.
 • Liquid hydrogen density.
 • Vippe extensions oslo student.
 • Wow europe.
 • Røykpakke.
 • Conjugacion verbo savoir.
 • Bratwurst bilder comic.
 • Wolfurt restaurant.
 • Leinwand dresden.
 • Scb genf servette.
 • Logg for ølbrygging.
 • Eigentumswohnung st. pölten.
 • Hur mycket bröstmjölk producerar man.
 • Aue fluss niedersachsen.
 • Raddegaggl stubb landau in der pfalz.
 • Trappstol pall.
 • Dataroaming ice net.
 • Tomatplante inne.