Home

Sfs2201

Særavtale om barnehager, skole og SFO - SFS 2201

 1. Særavtale om barnehager, skole og SFO - SFS 2201 - Organisering av planleggingstiden for pedagogene. Særavtale SFS 2201, også kalt barnehageavtalen, omfatter blant annet ledelsesressurser, planleggingstid både for pedagogisk personale og det øvrige personale, og lønnsreduksjon for ansatte som følger skoleåret
 2. Særavtale SFS 2201, også kalt barnehageavtalen, omfatter blant annet ledelsesressurser, planleggingstid både for pedagogisk personale og det øvrige personale, og lønnsreduksjon for ansatte som følger skoleåret. SFS 2214 - Undervisningspersonalet i kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler
 3. SFS-2201 Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage Varighet 1.1.2020 - 31.12.2021 Last ned (pdf) (493KB) SFS-2208 PPT - Supervisjon Varighet 01.01.2019 - 31.12.2020 Last ned (pdf) (117KB) SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring Varighet 1.1.2020 - 31.12.202

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager Forhandlingene om sentral forbundsvis særavtale SFS 2201 ble gjennomført i november 2010. KS fremsatte krav om endringer i ledelsesressurs i barnehagen, bortfall av bestemmelsen om tid til ledelse i SFO og arbeidstid på 37,5 timer pr uke for pedagogisk personale «SFS 2201- Pkt 3.4. Planlegging/samarbeid (barnehager, skolefritidsordninger og skole) I tillegg til planleggingstid omtalt i foregående punkt, skal det etter SFS 2201 pkt 3.4 avsettes 37,5 timer pr. år til planlegging og samarbeid ved den enkelte barnehage/skolefritidsordning/skole. 37,5 timer pr. år er basert på hel stilling Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven Ny SFS 2213 (pdf) (1.8.2015-31.12.2017). Viktige elementer i ny avtale: Sentrale elementer i arbeidstidsordningen er videreført fra dagens avtale. Lærerens totale årsverk er fortsatt 1687,5 time Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4

Avtaler skole/barnehage - K

Title: Særavtale SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkekommunal grunnopplæring Author: EDB Last modified by: johsb Created Date: 10/30/2006 8:32:00 A KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Særavtale SFS 2201 - Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage fastsatt etter nemndsavgjørelse av 11.4.2018 og gjeldende fra 1.1.2018, videreføres som ny særavtale fra 1.5.2018 til 31.12.2019

Særavtale SFS 2201 - Barnehage, skolefritidsordninger og familiebarnehage fastsatt etter nemndsavgjørelse av 11.4.2018 og gjeldende fra 1.1.2018, videreføres som ny særavtale fra 1.5.2018 tit 31.12.2019. Særavtalen fremgår av vedlegg 4. IV Kommentar til punkt 3. Publisert: 02.06.2020 I en sokkelleilighet ved Universitetet i Stavanger får Mercy og Queensley dagene til å gå med FaceTime, matlaging, babystell og Netflix Megaquiz om alt mellom himmel og jord. Vår desidert lengste quiz! Hvor mange riktige klarer du? Spørsmål og svar innenfor et vell av ulike temaer Torggata 12 0181 Oslo. Telefon: 993 56 060. E-post: skolenes@skolenes.no. Snarveier. Kontakt oss; Medlemsfordeler; Medlemsnett; For studenter - gratis medlemska TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) er den første internasjonale undersøkelsen av ansatte og styrere i barnehager. Undersøkelsen gir et innblikk i hva de ansatte i Norge og åtte andre land mener om arbeidshverdagen og tilbudet barna får

På hvilken dag denne måneden feires den svenske nasjonaldagen? Se svaret og resten av spørsmålene i quizen: Jun SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (01.01.2018 - 31.12.2019) Sentrale generelle særavtaler (SGS) SGS 1001 Reiseregulative SFS 2201 er en sentral forbundsvis særavtale som gjelder barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Avtalen er inngått mellom KS og Fagforbundet, Musikernes Fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund, FO, Delta, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og Norsk Ergoterapeutforbund Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter. På denne siden finner du en oversikt over rundskriv fra departementene

For deg som jobber i kommune eller fylkeskommune - F

Avtalen (SFS 2201) om Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager gjelder til 31.12.2016 og inneholder tilsvarende bestemmelse. KS presiserer i juni 2009 at stillingene skal utlyses som 100 % stilling, men at det skal presiseres i utlysningsteksten at det foretas trekk i lønn på grunn av a SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager..... 14 SFS 2208 Sentral forbundsvis særavtale - Avtale for pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) supervisjon..... 18 SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring..... 19 SFS 2301.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Ubunden arbeidstid Hei. Jeg er for tiden 30 -50% sykemeldt, har vært det en periode, og kommer nok ikke til å øke arbeidsgrad grunnet svangerskapsrelaterte helseplager. Jeg har stilling som pedagogisk leder på en storbarnsavdeling(vi er to pedagogiske ledere). Kommunal, Midt-Norge. Rollen min er. Her er veilederen til arbeidstidsavtalen I dag ble veilederen for den nye arbeidstidsavtalen klar. Veilederen skal gi svar på mye av det folk lurer på om arbeidstidsavtalen Særavtale, lokal eller sentral tariffavtale som omfatter ett eller flere spørsmål som gjenstår etter at partene har inngått en mer omfattende tariffavtale, eller som er inngått i henhold til en tariffavtale. Spørsmålet om hva som skal reguleres ved særavtale og hva som skal reguleres av den mer omfattende tariffavtale, er i seg selv et forhandlingsspørsmål ved inngåelse av den mer.

SFS 2201 har bestemmelser som gjelder barnehage og SFO. Oslo og staten er egne tariffområder. Oslo er et eget tariffområde med sine egne avtaler. Her kan du laste ned hovedavtalen for Oslo, kalt dokument 24. Her kan du laste ned hovedtariffavtalen for Oslo, kalt dokument 25. Oslo kommune har også en egen særavtale om arbeidstid for skoleledere Særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skoler, familiebarnehager : veiledning til SFS 220 Ser du etter en quiz med fasit eller quiz med spørsmål og svar, se her! Vi har samlet 100 populære quiz spørsmål og svar for alle aldersgrupper

I avtaleverket SFS 2201 heiter det under 3.3.1 Styrar/leiar i barnehage En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap 1 §2.3. I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver. I store barnehager bør det opprettes stilling som assisterende styrer Dette gjelder spesielt ansatte som følger SFS 2201. SL Nordland ønsker at dette blir en del av Hovedtariffavtalen og ikke som i dag en egen særavtale. Her ønskes mer tid til planlegging, miljøtiltak for elever på kveldstid, utvidet arbeidsår med for og etterarbeid på hver side av skoleåret (totalt 190 timer) Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14

SFS2201 pkt. 3.1.2. Det skal være en bemanning på minimum1 voksen pr. 15 barn. Dette kan økes ved særlige behov.. regulert av SFS2201 som beskrevet i kapittelet bemanning. Videre diskus jon om dette punktet hører hjemme i budsjett og økonomiplan prosessen. 19/9 Barnehageplan 2019-2023 - 19/10011-1 Barnehageplan 2019-2023 : Barnehageplan 2019-2023 Dokumentnr.: 19/10011 -1 side 2 av 1 Partene har brutt forhandlingen om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201). Avtalen vil derfor bli behandlet i sentral nemnd

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager 1 Hjemmelsgrunnlag mv. Denne særavtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4, jf. § 4-3 mellom KS og Fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon, Skolenes Landsforbund, FO, Delta, Utdanningsforbundet, Norsk Skolelederforbund og Norsk Ergoterapeutforbund Mener bedre grunnbemanning må på plass før det kan kreves mer plantid. Arbeidstidsavtalen for barnehager i KS-området videreføres. - Vi trenger en bedre bemanningssituasjon i barnehagene før vi krever omfattende endringer i arbeidstidsavtalen, sier Steffen Handal til Utdanningsforbundet.no Partene møttes for første gang fredag 8. desember for å forhandle fram ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201). KS mener den gjeldende avtalen bør forlenges uten større endringer

SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager Oppbygging av teksten: Avtaleteksten er skrevet i fet kursiv Jeg har sett på SFS 2201 og deres stillingskalkulator og har følgende spørsmål:- Hvilken regler/avtaleverk leggest til grunn for beregning av stillingsstørrelse som helt eller delvis følger.. Sjekksum stemmer ikke. Kan ikke laste dokumentet

SFS 2201. 3. Opningstid Opningstida er innafor tidsramma 7.00 - 17.00. Samarbeidsutvalet i oppvekstsenteret fastset opningstida innanfor gjeldande tidsramme. SFO er stengt jul- og nyårsaftan, i romjula, påskeuka og juli. I tillegg er SFO stengt på planleggingsdagar til personalet Utdanningsforbundet avviste nemndas forslag til løsning i behandlingen av arbeidstidsavtalen for barnehage (SFS 2201). Dermed ble avtalen tatt inn i hovedtariffoppgjøret. Etter krevende forhandlinger har partene blitt enige om en ny arbeidstidsavtale

Planleggingsdagar. I løpet av barnehageåret skal det avsettast 37,5 timar per år til planlegging og samarbeid (jf. SFS 2201). Dagane vert gjort kjent i starten av barnehageåret, og vert rekna med i det årlege barnehagetilbodet som kommunen kan tilby Fagforbundet og Harstad kommune ble i juli 2010 enige om å avvikle gjeldende praksis. Felles forståelse av særavtalen, Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager, SFS 2201, pkt. 3.1.2. innebærer at SFO ledernes tid ikke skal inngå som en fastsatt del av turnusen

3.4. Arbeidsmiljøloven, Særavtale for barnehager, m.fl. (SFS 2201) 10 3.5. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 10 3.6. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 10 3.7. Kommuneplanens arealdel 10 3.8. Lekeplasskontroll 11 4. Pedagogiske premisser for utforming av barnehagebygg 12 4.1 SFS 2201 1967 Pyörötiivisteet laipoille NP 10...40 SFS 2230 1968 Hydrauliputkistot. Liitäntäkierteet, tiivistetasot ja putket Korvaava: SFS-EN 10226-sarja SFS 2233 1969 Putkistovarusteet. ISO/R 7 mukaiset ulkokierreliitännät ISO 7-1 ja 7-2 käsittelee samaa asiaa SFS 2234 1969 Putkistovarusteet Husk at det er personens totale stilling på skolen som er underlaget for beregningen. Hvis barneveilederen med ansvar for aktiviteter har f eks 40 % stilling i SFO og 40 % stilling som elev-assistent, skal tid til planlegging regnes av en 80 % stilling som altså medfører minst 1,5 timer pr uke (jfr SFS 2201 § 3.1)

Andre ansatte (SFS 2201) SL - Skolenes landsforbun

Det ble ikke enighet i forhandlingene om ny særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201). Avtalen vil derfor bli behandlet i sentral nemnd følge SFS 2201, pkt. 3.1.2, ha daglig leder med minimum 20 % av hel stilling avsatt til ledelse. Denne stillingen er pr. dato ikke besatt fast, kun ved engasjement. Skolen administreres i dag (fra 01.02.14) av rektor (100 %) med 70 % administrasjonstid. Ved skoler som har skolefritidsordninger gjaldt tidligere en sentral særavtale om. Tvist vedr. fastsettelsesdom vedrørende forståelse av SFS 2201. Saksnummer: 12/2016. Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet. advokat Børge Benu

Særavtalen (SFS 2201) ble behandlet i sentral nemnd etter at KS og Utdanningsforbundet ikke kom til enighet gjennom forhandlinger i desember. Tvistespørsmåleti forhandlingene gjaldt pkt. 3.2 om tid til planlegging og for- og etterarbeid for pedagogisk personale I dette kapittelet redegjøres det for de økonomiske prioriteringene som rådmannen foreslår for kommende planperiode. Konjunkturendringene i regionen og landet for øvrig påvirker kommunens økonomiske rammebetingelser. Det forventes at vekst i frie inntekter avtar, samt at nivå på; kommunens skatteinntekter stabiliserer seg på 2018-nivå Det er brudd på særavtalen SFS 2201 punkt 3.1.1, der det heter at: En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA kap. 1 §2.3. - I barnehager med plass til 42 barn eller mer, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver, skriver Utdanningsforbundet i e-posten Flere viktige lovendringer trådte i kraft 1. januar 2020, blant annet en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten og endringer i varslingsregelverket. I tillegg trådte nye og endrede avtaler i kraft, blant annet en ny pensjonsavtale. I KF Infoserie finner du nytt og oppdatert avtale- og regelverk for kommunal sektor SFO har bemanning i samsvar med gjeldende bestemmelser i Særavtale (SFS 2201). SFO- leder bør ha pedagogisk eller annen relevant høyere barnefaglig utdanning. Det skal være assistenter i et antall som fastsettes på grunnlag av barnetallet, barn me

Problemet er bare at særavtalen, som kalles SFS2201, aldri ble iverksatt av skoleier Østfold fylkeskommune og en rekke av Østfolds kommuner Tvist vedr. fastsettelsesdom vedrørende forståelse av SFS 2201. 30.11.16. 18/2016. Norsk Arbeidsmandsforbund mot Oster Pukk og Sand AS. Tvist vedr. beregning av sykepenge- og pensjonsordning. 09.11.16. 15/2016. Norsk Sykepleierforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Unicare Omsorg etterarbeid. (iht. KS SFS 2201) Personalet på SFO har ukentlige personalmøter. Skole og SFO har felles planer, regler og rutiner. Skolens ledelse legger til rette for kompetanseheving i personalet. Kompetanseheving for personalet i SFO inngår i kompetanseplanen for skolen

Hjem - SF

Som følge av nemndskjennelse av 17.04.2018, utløper SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager 30.04.2018. Unio fremmer følgende krav ved reforhandling av SFS 2201 Hovedtariffavtale KS 2018 - 2020 3 Forord Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020. I dette opptrykket er dessuten følgende dokumenter tatt inn SFS2201, hvorav 3 dager kan avvikles i løpet av skoleåret. Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften holder skolefritidsordningen åpent til kl. 12.00. SFO gir heldagstilbud i høst- og vinterferien Se kommunens skole- og sfo-rute for nærmere informasjon for hvert skoleår læreplanverk, prinsipper for opplæringen, SFS 2201 og lokal forskrift. Miljøarbeiderens aktivitet skal til enhver tid samsvare med Rogaland fylkeskommunes organisasjonspolitikk og Dalane videregående skoles utviklingsplan. Stillingens hensikt: Støtte og bidra til elevens faglige og sosiale opplæring og utvikling

Ny arbeidstidsavtale for lærere (SFS 2213) - Norsk Lektorla

Tid til ledelse framgår av SFS 2201. Omfanget av ordningen - stillingsstørrelser ved SFO og bemanning - justeres i forhold til den årlige påmeldingen. § 6 Barnetall og bemanning Foruten rektor/daglig leder SFO som har det overordnede administrativ og pedagogisk Oppfølging SFS2201 32 % (Vedtak i kommunestyret) Oppfølging SFS2201 32 % (Vedtak i kommunestyret) Grunnbemanning 2012 64 % Grunnbemanning 2012 64 % Spesialunderv Spesialunderv Matordning, 1 time per dag 13 % Matordning, 1 time per dag 13 % Leksehjelp - tilsyn 17 % Leksehjelp 17 % Omfordelt til styrking: 97 % Omfordelt til styrking: 152 SFS2201, hvorav 3 dager kan avvikles i løpet av skoleåret. Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaf ten holder skolefritidsordningen åpent til kl. 12.00. SFO gir heldagstilbud i høst - og vinterferien Se kommu nens skole - og sfo - rute for nærmere informasjon for hvert skoleår Prosjektet viser at de fleste barnehageeierne har god kjennskap til særavtalen SFS 2201, som også omfatter plantid for pedagoger i barnehage. Tilnærmet samtlige av barnehagestyrerne har tillit til at det pedagogiske personalet selv organiserer og benytter plantiden godt

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Torsdag 8.12.16 var alle faglig veileder og styrere samlet for å få felles informasjon av Erik Førland på neste milepæl i omorganiseringen. Det er nå ansatt tre seksjonsledere. Dette er Monica Andersen som kommer fra Sleiverud barnehage og Terje Viggen som kommer fra Storøya barnehage som han egentlig har permisjon fra for å starte Forneburinge Skolefritidsordningen har egen daglig leder i henhold til rundskriv SFS 2201: I skolefritidsordninger som har samlet og innskrevet 60 barn eller mer, skal det som hovedregel tilsettes daglig leder i hel stilling. I mindre skolefritidsordninger kan daglig leder også utføre andre Opplæringslova bør verne om elevane sin rett til riktig opplæring, ikkje om læraren sin rett til å ha monopol på undervisning. Det meiner eg, og no sa eg det. Det har vært mye skole her på bloggen i det siste. Her kommer enda et innlegg. Det kan vel trykt kalles et hjertesukk. Et hjertesukk so SFS 2201 punkt 3.1.2). Dersom det er få barn med SFO-tilbod, står rektor for dagleg leiing. Alle foreldre/føresette utgjer SFO sitt foreldreråd. Det skal haldast minst eitt foreldremøte kvart år. Dagleg leiar kallar i samarbeid med rektor inn til foreldremøte I særavtalen (SFS 2201) heter det: « Plan for bruk av tiden skal nedfelles i for eksempel kvartalsvise eller halvårige planer, og skal innbefatte tid både i og utenfor institusjonen ». Dette var ikke hjemlet i den tidligere særavtalen , og har skapt endringer i kravene om planlegging av bruken av arbeidstiden i barnehagen

Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon - K

Sentrale særavtaler (generelle og forbundsvise) mellom KS og Fagforbundet/ Fagforbundet, informasjonsavdelingen jan. 2009. Trykk: Printing. Opplag: 20 Landsorganisasjonen i Norg SFS 2201 - Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager. Arbeidstidsavtale barnehage, SFS2201 Avtalen ble reforhandlet i vår. KS og Utdanningsforbundet kom ikke til enighet og det ble brudd i forhandlingene. Saken går til Nemndsbehandling og vil bli avklart rundt nyttår. Politiske vedtak Dette er et nytt punkt som ønskes innført under Informasjon siden sis SFS 2201 Særavtale for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager pkt. 3.1.1. Godkjenning av Friskussen, Briskebyen og Elvefaret barnehager. Saksopplysninger: I de barnehager som er godkjent for plass til 42 barn eller flere skal det avsettes en hel styrerressurs I særavtale SFS 2201: Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager, inngått med KS heter det blant annet: 3.1.1 Styrer i barnehage En barnehage skal som hovedregel ha styrer i hel stilling, jf. HTA § 2, punkt 2.3. I barnehager med plass til 42 barn eller flere, skal det avsettes hel stilling til lederoppgaver

Når det nå er brudd i forhandlingene om arbeidstidsavtalen SFS 2201, skal avtalen behandles av en nemnd. Den skal bestå av begge parter samt en nemndsleder. Om Utdanningsforbundet ikke kan akseptere nemndas forslag til ny avtale, kan arbeidstiden i barnehagen bringes inn i hovedtariffoppgjøret 0 - 42 barn = 0,35 styrer (sfs2201) 0 - 100 barn = 1 tjenesteleder (sfs2201) 1 hus 100 - 150 barn = 1 tjenesteleder + % pedagogressurs 2 hus 100 - 150 barn = 1 tjenesteleder + avdelingsleder 1 hus 150 - 200 barn = 1 tjenesteleder + avdelingsleder 3 hus 150 - 200 barn = 1 tjenesteleder + 2 avdelingsleder Vedtektene må tilpasses sentrale føringer i særavtale SFS 2201 pkt 3,4 på antall plandager for SFO. Vedtektene § 11. Planprosess Seksjonsleder skole og en representant fra skoleledelsen ved hver skole har foretatt en gjennomgang og revidering av gjeldende vedtekter. Arbeidstakerorganisasjonen har kommet med innspill i saken Undersøkelse av praktiseringen av SFS 2201 og arbeidstiden for pedagogisk personalet og bruk av ledelsesressursen, 2013 Tidstyver i barnehagen - Fafo rapport 2012:1 Spørsmål til Barnehage-Norge 201 SFS2201 2014 Assistenter Økning assistentressurs - budsjettiltak 2014 24 % per skole Helårsvirkning - Se ovenfor 2015 Pedagogisk leder Pedlederressurs (20 %) flyttes delvis til skoleledelse (10 %) Halvårsvirkning + 20 % skole -40 % SFO Kommunal reduksjon: Total reduksjon 20 %, men økning på skolebudsjettet med 20

 • En toyota kryssord.
 • Lage vindu selv.
 • Spirituelle gemeinschaften europa.
 • Einstellungstest rechtschreibung mit lösungen.
 • Thoska erfurt.
 • Høst vinter mote 2017 2018.
 • Praca sopot.
 • Hyrfilm viaplay.
 • Walkie talkie kanaler.
 • Klage til fylkesmannen barnehage.
 • Kate beckinsale husbands.
 • Contoh kasus liberalisme di indonesia.
 • Freie presse oberes vogtland.
 • Ute aktiviteter for barn i barnehage.
 • Norwegian rain paleet.
 • Olavs trafikkskole.
 • Ocd team oslo.
 • Norsk territorium.
 • Midlife club würzburg termine 2018.
 • Wikipedia connecticut.
 • Wort guru lösungen.
 • Lavt oljetrykk audi a4.
 • Weißer marlin.
 • Die tribute von panem figuren schauspieler.
 • Bygge muskler ned i fettprosent.
 • Afrika sør for sahara fattigdom.
 • Svensk sang komponist kryssord.
 • Uni köln mensakarte.
 • Mundsoor kind.
 • Terrassenüberdachung baugenehmigung hessen.
 • Starte nettbutikk leverandører.
 • Hva skjer med legemidlet i distribusjonsfasen.
 • Forsterket fosterhjem lønn.
 • Panorama software test.
 • Ns 3940 1. utgave.
 • De fyra årstiderna film.
 • Kinderlose frauen unglücklich.
 • Ab wann ist lippenherpes ansteckend.
 • Rød stein norge.
 • Marg kryssord.
 • Jekaterina michailowna dolgorukowa prince george alexandrovich yuryevsky.