Home

Avgangsfag vg1 idrett

Hvilke karakterer teller? - Ung

Hei! Er elev i 2vgs, og skal ha fremmedspråk også til neste år fordi jeg hadde fordypning i engelsk på ungdomsskolen. Spørsmålet mitt er om fremmedspråket er avgangsfag i år (Fransk 1), og at jeg starter et nytt kurs neste år, eller om kurset varer ut 3. klasse Hei, jeg går idrett VG2 og jeg lurer på hvilke fag som er avgangsfag? Takker for hjelpen En har enkelte avgangsfag hvert år. Tror avgangsfaga i VG1 er engelsk, norsk, naturfag og samfunnskunnskap. EDIT: Leif. Endret 29. september 2008 av haal På Vg1 får du smaksprøver på mange fag slik at du kan gjøre gode valg for din videre utdanning. er avgangsfag. Programfagene du velger for andre klasse blir stående på vitnemålet. Tredje år - Studiespesialisering . På Vg3 fortsetter løpet fra andre klasse. Idrett Breddeidrett 1.

Vg1 Studiespesialisering utdanning

Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes. Vg1 Vg2 og Vg3 Vg1 Skoleår 2020-2021 2020-2021 Skoleår 2020-2021 Skoleår 2019-2020 Velg fylke. Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører. Den nye utgaven: er aktualisert på en rekke område Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, men også teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger

Vg1 Idrettsfag utdanning

Læreplaner Vg1 Felles programfag. Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag; Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfa Hehe, kan bare snakke for meg selv, men jeg fikk faktisk så gode karakterer i år. Seks i samtlige avgangsfag! Det er imidlertid bare snakk om 5 standpunktkarakterer. At snittet til de som har skrevet karakterene sine her inne er relativt høyt, har vel kanskje noe å gjøre med hvem som gidder å stikke innom en slik tråd

Hvilke fag er avsluttende for VG1 studiespes

Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører Læreplaner Vg2 Felles programfag. Læreplan i aktivitetslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag; Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfa Læremidler til utdanningsprogrammet Idrettsfag for den videregående skolen. Omfatter fagene aktivitetslære, treningslære, treningsledelse og idrett og.. Idrettsfag er et studieforberedende utdanningsprogram som passer for deg som er glad i fysisk aktivitet og som ønsker å få generell studiekompetanse. Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velge toppidrett og satse på idretten din, eller velge breddeidrett og få et mer allsidig aktivitetstilbud

Hvilke fag er avsluttende? - Ung

Veien til toppidrett er skrevet av fagfolk fra Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole i samarbeid med lærere som underviser på programområdet idrettsfag i videregående skole.. Unge idrettsutøvere som ønsker å satse målrettet på idretten sin, skal få muligheten til det samtidig som de tar videregående opplæring Vg1 Studiespesialisering med toppidrett . Tilbys ved 29 skoler. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er. Hvis du er på et nasjonalt toppnivå i din idrett, kan du legge ved vedleggsskjema m/attester (se www.vigo.no) og søke om å bli vurdert til inntak i en kombinasjon av karakterer og idrettsprestasjoner. På Vg3 drar elevene på treningsleir til varmere strøk. Dette forutsetter innsamling (dugnader m.m) av penger i løpet av Vg1 og Vg2 I skuleåret 2020/2021 vil Idrettsfag flyttes frå Tertnes vgs til Åsane vgs Kva idrettar kan vi tilby? På Tertnes vgs kan du ta idrettsfag uansett kva idrett du driv med. Vi har ei stor fotballgruppe på toppidrett, men har du ein annan hovudidrett, kan du likevel velje toppidrett som fag

Hva betyr avgangsfag? Hva er definisjonen

 1. Gjeldende læreplan Læreplan i toppidrett - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag (IDR5-01) Gjelder fra: 01.08.2006 Gjeldend
 2. Vg1 idrettsfag. På vg1 studieførebuande med idrettsfag får du innføring i ulike idrettar. Du vil også få innføring i livberging og førstehjelp og kunnskap om regelverk innan idrettssjangre. Du vil lære å planleggje og gjennomføre treningsopplegg for deg sjølv og andre. Du vil og lære grunnleggande kunnskap innan friluftsliv
 3. I tillegg til fellesfagene og de felles programfagene, skal elevene på Vg1 idrett velge ett programfag. Vi tilbyr følgende programfag for elevene: Breddeidrett 5 t/u (trening og helse, bredde ball og aktiv) Toppidrett 5 t/u (spesialisering i fotball, håndball, eller individuelle idretter og noen lagidretter
 4. På idrettsfag møter du studieførebuande fag kombinert med praktisk idrettsfagleg opplæring. Her kan du kombinera enten toppidrett eller breddeidrett med teoretisk skulegang. Kvardagen byr på utfordringar og utvikling i eigen idrett, turar og friluftsliv, idrettsarrangement og ekskursjonar
 5. Søknad om tilleggspoeng til vg1 idrett (PDF, 104 kB) Søk skoleplass. Kontakt . Vegard Witzøe Avdelingsleder. E-post . Telefon 38 70 50 10. Mobil 952 42 929. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Servicetorget Telefon 38 70 50 00. Åpningstider Mandag - Fredag kl. 07.30 - 15.00.
 6. Yrkesfag med toppidrett er et relativt nytt tilbud ved skolen vår. Her får elevene våre mulighet til å kombinere toppidrett med en yrkesfaglig utdanning. Foreløpig tilbyr vi toppidrett i kombinasjon med byggfag og helsefag. Du vil starte fire av ukens skoledager med toppidrett, slik at du får restituert godt og kan trene ny økt på ettermiddagene

Ved Nadderud kan du velge faget toppidrett. Faget er for unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett. Du skal få mulighet til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå Det gjer at du får prøvd deg i mange ulike idrettar, både dei tradisjonelle og dei meir moderne idrettsaktivtetane. Når du går på idrettsfag får du minst ei treningsøkt i skuletida kvar dag. Vi tilbyr breiddeidrett der elevane får trening i fleire ulike idrettsaktivitetar, og toppidrett, der elevane kan fordjupe seg i ein idrett Aktivitetslære (Vg1,Vg2 og Vg3) Dette er eit praktisk fag som er delt inn i hovudområda idrettsaktivitetar, basistrening og friluftsliv. Desse faga skal elevane følgje over tre år. Utvikling av ferdigheit og meistring står i fokus. Det blir lagt opp til idrettar og aktivitetar i sal/hall, i vatn, på barmark og snø/is

Vg2 idrettsfag er en del av et treårig løp (vg1, vg2 og vg3 idrettsfag), som fører til generell studiekompetanse. På vg2 starter elevene med treningsledelse hvor de får lære og erfare hvordan det er å være trener eller leder for ei gruppe Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velje toppidrett og satse på idretten din, eller velje breiddeidrett og eit meir allsidig aktivitetstilbod. Det blir gjennomført fleire turar på Vg1, mellom anna dreg vi på vintertur og telttur. Andre året Idrettsfag med toppidrett Vg1. Det har vært stor søknad til Dønski idrett i flere år og vi har sett at flere som satser på sin idrett ikke kommer inn. Med den nye søkbare koden kan flere som driver med idrett på høyt nivå nå få muligheten til å gå idrettsfag Hei! Vi er tre jenter som går 1.året MK på videregående skole. Vi er i fare for å få karakter 1 i matte på karakterutskriftene til våren 2014. Vi har fått beskjed om at vi ikke får vitnemål i vg3 viss vi ikke består 1.året. Vi trodde det var 3.året på vgs at dette kunne skje, ikke 1.året. Stemmer dette Hverdagen byr på utfordringer og utvikling innen egen idrett, turer og friluftsliv, idrettsarrangement og ekskursjoner. Som elev på idrettsfag bør du være: På vg1 velger du fremmedspråk. På vg3 skal du minimum velge 3 programfag der minst 2 programfag må være innenfor ditt programfagsområde. Fag og timer

Avgangsfag er fag du får standpunktkarakter i. Standpunktkarakteren kommer på vitnemålet, og du kan bli trukket ut til eksamen i faget. *)Kroppsøving er et unntak, der du får standpunkt, ikke eksamen. Studiespesialiserende utdanningsprogram (ST): vg1: Engelsk, Naturfag, Matematikk 1P/1T, Geografi, Samfunnsfa Stunt er skrevet for engelsk på Vg1, studieforberedene utdanningsprogram. Verket er fleksibelt og gjør det lett for læreren å variere undervisningen. Det er lagt vekt på stor variasjon i tekstutvalget, både i tid, tema og sjanger og boka stimulerer interessen hos elevene for alt som har med engelsk og den engelskspråklige verden å gjøre: språk og utvikling av språket, litteratur.

Idrett og samfunn og treningslære er mer teoretiske fag, men knyttes opp mot praktiske fag og vil dermed gi deg en solid plattform for videre utvikling i idretten din. Inntil 50% av søkerne til VG1 kan oppnå tilleggspoeng på grunnlag av dokumenterte ferdigheter Idrettsfag Vg1 (S) - 1. år Se læreplaner og timetall. Idrettsfag Vg2 (S) - 2. år Se læreplaner og timetall. Idrettsfag Vg3 (S) - 3. år Se læreplaner og timetall. Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv.

Avgangsfag, vgs? - Skole og leksehjelp - Diskusjon

 1. Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på ;studieforberedende går tre år i skole
 2. Idrettsfag er både for deg som er generelt interessert i trening (breddeidrett) og deg som ønsker å utvikle deg innenfor idretten din (toppidrett). I vg3 Idrettsfag vil du kunne ha opptil 10 timer i uka med din valgte idrett. sammen med fellesfagene gir utdanningen deg generell studiekompetanse slik at du kan studere videre på høgskole og universitet
 3. TiA koordinator i aktuell idrett har ansvar for å komme med en begrunnet innstilling til komiteen og her skal klubb, krets og aldersbestemt landslagsmiljø kontaktes for innspill. Søknad sendes på eget søknadsskjema med frist 1. mars for elever i 10.klasse. Det kan søkes gjennom hele skoleåret for eksisterende elever (vg1-vg3)
 4. På Vg1 må du ta to ulike fagval. Du må velje mellom topp- eller breiddeidrett, og mellom matematikk P eller T. Den praktiske undervisninga fokuserer på meistring, for at du skal lukkast i å lære nye idrettar og teknikkar. Elevane på Vg1 har ei treningsøkt kvar morgon, før den teoretiske undervisninga startar
 5. Programfag Idrettsfag Vg1/Vg2/Vg3. Oppdatert desember 2017 Krav til fag og timefordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram: Se Rundskriv Kunnskapsløftet fag og timefordeling og tilbudsstruktur, under Regelverk og Rundskriv www.udir.no Fagnavn Fagkode årstimer Eks. form for privatister Merknad Aktivitetslære 1 IDR2001 140 Muntlig-praktis
 6. g, handball, friidrett, skyting, langrenn, ishockey, klatring, freerun og jibbing på ski

Her får du generell studiekompetanse etter tre år. Du har fag der du trener og lærer om trening - og du lærer om hvordan kroppen fungerer og hvorfor idrett er en viktig del av samfunnet. Vi tilbyr breddeidrett og toppidrettpå vg1, vg2 og vg3 (dette velger du ved oppstart). Vi har trenere i toppidrett fotball, håndball og skiskyting Friluftsliv kan velges i Vg1, Vg2 og Vg3. Toppidrett. Toppidrett er faget for deg som har lyst til å satse på egen idrett. Faget gir store muligheter til treningsøkter med veiledning og oppfølging, og vi legger best mulig til rette for at eleven skal ha en optimal utvikling i sin idrett

Du som velger idrett har et ønske om å trene hver skoledag, og du synes det er viktig å kunne kombinere idrett og skole. Du er også opptatt av å ta vare på kroppen din, bli god i en idrett og være en del av et godt og sosialt miljø. I løpet av Vg1, Vg2 og Vg3 vil du delta på flere ekskursjoner og turer i løpet av skoleåret Her får du sjansen til å kombinere idrett og skole, samtidig som du får mange muligheter til studer og spennende yrker i fremtiden. Dette kan for eksempel være idrettsstudier, politi, fysioterapi, sykepleie, lærerutdanning, psykologi eller mediefag for å nevne noe Idrett og samfunn. Et diskusjonsfag med vekt på fair play, doping, media olympiske leker osv; Et fag som gir muligheter til ekskursjoner til olympiatoppen, idrettskrester, klubber og idrettsseminarer . Hvert år drar vi også på 2 friluftslivturer, hvor vi forsøker å oppsøke ulike typer naturmiljø. Varigheten variere fra 2-5 dager. Hvert år vil vi ta inn inntil 5 elever på Vg1 idrettsfag utenom poengberegning fra karakterer i ungdomsskolen, men med utgangspunkt i idrettsprestasjoner. Du må velge toppidrett som programfag til valg. Det er ikke opptak utenom poengberegning på Vg2 og Vg3

Avgangsfag for idrett VG2? - Annen utdanning - Diskusjon

Vi tilbyr toppidrett som programfag i Vg1, Vg2 og Vg3. Toppidrettselever får en tilpasset timeplan som innebærer at de kan trene om morgenen to ganger i uka. Toppidrettselevene går i egne klasser og skal oppleve en skole som ønsker å tilrettelegge for skole og idrett I Vg1 velger elevene enten teoretisk matematikk (1T) eller praktisk matematikk (1P). Faget er et fellesfag på 5 timer per uke. I studieforberedende utdanningsprogram (som idrettslinjen er) er matematikk også obligatorisk i Vg2. Alle må ha matematikk i 3 timer, enten 2T (teoretisk) eller 2P(praktisk) som fellesfag I 1. klasse har vi stort fokus på relasjonsbygging; vi reiser tidlig på tur og klassen blir fort godt kjent. Ukeplanen består av 23 timer studieretningsfag og 12 timer idrettsfag. Du vil ha 2 timer trening hver dag. I tillegg til å spesialisere deg på topp eller bredde, vil klassen ha ulike emner i aktivitetslære, som orientering, volleyball, håndball, friidrett, svø. På Vg1 kan du da velge mellom toppidrett og breddeidrett som et ekstra fag med fem uketimer, i tillegg til de 30 uketimene alle elever på Vg1 studiespesialisering har. På Vg2 og Vg3 kan du fortsette med idrettsfaget ditt, hvis du ønsker det, som et programfag som inngår i kravene til programfag i tillegg til fordypningen din i enten programområdet realfag eller programområdet språk.

Viktige fag og avgangsfag - Annen utdanning - Diskusjon

05.09.17 4 Norsk • VG1:01130timer • Avgangsfag i VG3 • Ta0Ordet • Rettskriving • Litteratur Naturfag • VG1:01400timer • Avgangsfag iVG1 • Ernæring0og0hels Idrettsfag er for deg som vil ta studieforberedende utdanning, men som også er glad i trening og fysisk aktivitet. Du kan velge mellom flere valgfrie programfag (VPF), bl.a. toppidrett og breddeidrett. Skolen legger også til rette for satsing innen din spesialidrett, bl.a fotball, håndball og flere individuelle idretter Studiespesialisering med idrett gir deg mulighet til å kombinere ønsket om en studieforberedende utdanning med trening og satsing på idrett. På idrett får du en skoleuke med aktivitet hver dag. Aktiviteten foregår både inne og ute Gol vidaregåande skule har 15 elevplasser på Vg1, Vg2 og Vg3, til sammen 45 elevplasser. Dersom du er interessert i å være i fysisk aktivitet, er studieforberedende utdanningsprogram med idrettsfag noe for deg. Her blir du kjent med mange ulike idretter. Du får også mulighet til å fordype deg i din egen idrett

Ved inntak til utdanningsprogrammet Vg1 idrettsfag kan du få: 7 tilleggspoeng for bekreftet kretsnivå (kretssamling/kretslag) i din idrett bekreftet av kretsen i vedlegg med underskrift og stempel eller 15 tilleggspoeng for bekreftet landslagsnivå i din idrett bekreftet av forbundet i vedlegg med underskrift og stempe VG1 Idrett ved KKG: 1. Idrettslige kriterier: a. Søkeren velger toppidrett på VG1 b. Søkeren må kunne vise til idrettslige prestasjoner på høyt nivå (fortrinnsvis regionalt eller nasjonalt nivå) 2. Konkurransepoeng: Søkerne må minimum 3,6 i karaktersnitt fra ungdomsskolen. 3 Arbeid innen Forsvaret, idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage undervisnings- og helsesektor. Videre gjelder følgende faglige krav: Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre; Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre

På vg1 må du velge fag innen eget programområde. På vg2 og vg3 kan du velge et fag fra annet studieforberedende programområde hvis du ønsker det. Etter fullført vg3 har du generell studiekompetanse som kvalifiserer deg til å søke på stort det meste av høyere utdanning ved høgskole og universitet. Valgfrie programfag idrett Vg1 Vg2 Vg3 Fellesfag 23 uketimer Fellesfag 18 uketimer Fellesfag 13 årstimer Felles programfag 17 årstimer Felles programfag 12 uketimer Felles programfag 7 uketimer -Idrett og samfunn Den organiserte idretten, idrett og verdier, idrett og helse mm. Idrettsfag Valgfrie programfag vg 1: - Toppidrett (7/5 timer Undervisningssted: Tinius Idrettslinja ved Kongsberg videregående skole er både for deg som motiveres av bredde og variasjon i aktiviteter, samt for deg som satser på å utvikle ditt helt spesielle talent på toppidrettsnivå.Gjennom de tre årene du er elev hos oss, får du i tillegg til å fordype deg i en eller flere idretter, gode kunnskaper om basistrening, treningsplanlegging, helse.

Utdanningsprogram for idrettsfag er et skoletilbud som kombinerer utdanning og satsing på idrett på en effektiv måte. Å lykkes på begge arenaer, er målet for elevene på dette treårige idrettstilbudet Vg1 - 2 økter pr.uke pluss fagdager. Vg2 - 2 økter pr.uke pluss fagdager. Vg3 - 2 økter pr.uke pluss fagdager. Vurdering: Standpunktkarakter hvert år Kan trekkes ut til muntlig/praktisk eksamen på Vg2 og Vg3. Treningslære Treningsledelse Idrett og samfunn. Idrett og samfunn er et spennende fag hvor du vil lære om idrettens plass i.

Her kan du lese høringsutkastene til nye læreplaner for programfagene elevene velger på Vg1 studieforberedende, som skal være klare til skolestart høsten 2020. Høringen er nå avsluttet og frist for å svare var 25. februar 2020 Hva oppnår du/videre studier. Studiekompetanse fra idrettslinja gir deg mange valgmuligheter når du skal videre på høyere utdanning. Idrettslinja gir deg et spesielt godt grunnlag for videre studier innen idrett, fysioterapi, helse- og sosialfag, politiet, forsvaret og undervisning Elev ved annen skole på Vg1 eller Vg2? HTG tar imot søkere til alle tre trinn, Vg1-Vg2-Vg3. Vg3 og Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse Kurset er for deg med yrkesfaglig bakgrunn, med fullført Vg1 og Vg2, og eventuelt fagbrev/yrkeskompetanse. Påbyggselevene har ikke toppidrett som fag

Studiespesialisering - Videregående skol

 1. For de fleste klassene og elevene er fagene for neste skoleår bestemt. Men noen elever må nå i sommer gi beskjed til skolen om ett bestemt fagvalg. Det gjelder programfagvalg for Vg3 påbygging (3P), instrumentvalg for Vg1 musikk og språkvalg for Vg1 studieforberedende (gjelder elever på stud. spes, idrett og musikk som ikke valgte språk da de søkte elevplass på Vigo)
 2. AVGANGSFAG VG1. 12.09.2019 3 Engelsk •VG1: 140 timer •Avgangsfagi VG1 •Nivået løftes til et akademisk nivå ànoen elever opplever å gå ned i karakter i forhold til ungdomsskolen •Fokus på både språk, kultur og litteratur fra engelsk språklige land •En samlet standpunktkarakter fo
 3. Elektrofag Vg1 Formgiv Vg1 Naturbruk Vg3 Idrett Vg1 Serv/samf Vg2 Årsramme 583,5/778 Serv/samf Vg3 Felles programfag Ut.program Trinn Med./komm Vg2 Elektrofag Vg2 Elektrofag Vg3 Serv/samf Vg1 Med./komm Vg1 MDD Vg1 * Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer
 4. Informasjon til deg som har søkt Vg1 Idrett - studieforberedende Vi har fått informasjon fra inntakskontoret at du har søkt Vg1 idrettsfag som førstevalg. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et inntaksbrev - inntaket skjer først i juli. Dersom du kommer inn på Idrett- studieforberedende på Sam Eyde vgs. vil du måtte t
 5. Vg1 Helse og oppvekst. Ønsker du å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg! Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram der du blant annet lærer om sammenheng mellom livsstil og helse, kroppens oppbygning og kosthold

Idrettsfag (Fag- og timefordeling) Videregående

 1. Park og idrett. Gå til hovedsiden for: Godkjent etter VG1 standard. Egenskaper. Dokumenter og sikkerhetsdatablad. Lenker. Lettvekts ridehjelm med utakbar innmat, hurtigspenne og justeringshjul i nakken. Ridehjelm med slikematt overflate og 3 store ventiler for super ventilasjon
 2. Andre idrettselever søker idrettslinje på Dønski vgs (uansett idrett) eller studiespesialisering på Dønski m/toppidrett ; I tillegg ønsker noen av retningene våre litt mer informasjon om deg. Gå derfor inn på den idretten du ønsker å se hvilke mer opplysninger vi trenger om deg
 3. (Pluss smakebitar av andre idrettar.) 5t Friluftsliv (Vg2 og Vg3) Dersom du er glad i trening og fysisk aktivitet, kan idrettsfag vera noko for deg. Du får tilbod om praktiske idrettsfag kombinert med andre teoretiske fag slik at du får generell studiekompetanse. Enkelete av tilboda er avhengige av at det er nok utøvarar i idretten
 4. Idrettsfag med Park- og frikøyring. Park- og frikøyringslinja i Sauda er ein del av idrettsfag og gir generell studiekompetanse. Faga toppidrett og aktivitetslære vert vinkla mot idrettsleg utvikling av park- og frikøyrarar på ski eller snowboard

Helse- og oppvekstfag (Fag- og timefordeling

Park og idrett. Gå til hovedsiden Godkjent etter VG1 standard . Egenskaper. Dokumenter og sikkerhetsdatablad. Lenker. Klassisk ridehjelm i elegant design med overflate i Microfiber. God ventilasjon og behagelig nakkestøtte. Uttakbar liner kan kjøpes separat med Coolmax for maksimal komfort Besøks- og leveringsadresse: Gamle Hovsetervei 1, 0768 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Persbråten vgs, PB 6127 Etterstad, 0602 Osl Hvis du velger utdanningsprogrammet idrettsfag, får du generell studiekompetanse sammen med en idrettsfaglig utdanning. Breddeidrett er for deg som ønsker å utvikle deg innenfor din egen idrett samtidig som du får en allsidig innføring i andre idretter

Oppgavene og veiledningene på denne siden omfatter både Idrettsfag, toppidrett, breddeidrett, idrett og samfunn, aktivitetslære, friluftsliv, treningslære og treningsledelse, som alle er fag på Vgs. Bruk disse eksempeloppgavene til å få ideer om hvordan du kan skrive en bestemt oppgave i idrettsfag, eller for å øve deg til eksamen For Vg1 vil faget gis som et ekstra fag, men timeplanlegges i skoletida. I Vg2 og Vg3 vil faget toppidrett fotball være en del av ordinært timetall, som et av de valgbare programfagene. Du kan da samtidig velge full fordypning innen realfag (spesiell studiekompetanse), og vil dermed få grunnlag for å søke på alle studier på universitet og høgskoler etter videregående skole SØKNADSSKJEMA VG1 TOPPIDRETT Tidligere skolegang: Avgangsår Ungdomsskole Søknaden blir ikke behandlet før kopi av halvårsvurderingen fra 10 klasse (ev. vitnemål) er mottatt. Første avdrag skolepenger er kr. 2 000,- (resten deles opp i 8 terminer). Bankgiro med kidnummer vil bli sendt sammen med opptaksbekreftelsen Arendal vgs tilbyr programfaget Toppidrett hvor elevene har håndball som idrett. Faget er på 5 timer per uke, og du kan ta faget i Vg1. På Vg3 kan faget velges som et av programfagene som er til valg. På Vg1 må faget tas i tillegg til de ordinære 30 t/uke. Vi er avhengig av mange nok interesserte for å sette i gang dette opplæringstilbudet Søknad om tilleggspoeng ved opptak til Vg1 Idrettsfag med toppidrett, Sam Eyde videregående skole Inntak til Idrettsfag med toppidrett baserer seg på samme måte som for andre programområder, på karakterer fra ungdomskolen. Søkere kan på grunnlag av dokumenterte ferdigheter (idrettslige kriterier), søke om 2 tilleggspoeng Yrkesteori for service og samferdsel Vg1 er laget i henhold til den nye læreplanen fra 2016 for programfagene på service og samferdsel Vg1, og dekker kompetansemålene i alle de tre programfagene. Læremiddelet består av et fagnettsted og de tre bøkene Administrasjon og økonomi , Markedsføring og salg og Sikkerhet og transport

 • Bø i vesterålen kart.
 • Son vida detmold ü40.
 • Word 2007 bild frei bewegen.
 • Tanzkurs frankfurt single.
 • Lunos nexxt.
 • Eukaryote.
 • 7 samurais.
 • Vimpelrekke.
 • Youtube stjernekamp 2017.
 • Abfallkalender stuttgart download.
 • Nats getty.
 • Profesjon engelsk.
 • Frontier airlines wiki.
 • Badplaner online.
 • Harriet backer barnedåp i tanum kirke.
 • Retningslinjer for oppgaveskriving vid.
 • Yoga for bedre søvn.
 • Vm 2014.
 • Storch basteln vorlage.
 • The fall sesong 1.
 • Barnegrind europris.
 • Fedex norge jobb.
 • Gjestehavn herdla.
 • Stacaravan bodensee.
 • Fransk 2 divisjon tabell.
 • Avbestillingsforsikring gravid.
 • Saab verksted strømstad.
 • Reese's.
 • Fisher price jumperoo hoppestol.
 • Best 4k video camera 2018.
 • Jungle band.
 • Importere sigarer.
 • Hvilken kjendis ligner du mest på utseende.
 • Rennsteiglauf party schmiedefeld.
 • London dungeon.
 • Nordea jessheim.
 • How to share google form with others.
 • Frieden lienz schweizergasse.
 • Innbyggere vestre toten.
 • Sternzeichen schütze partner.
 • Kilauea webcam.